Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ac Dc - The Jack tab

#
Date: Mon, 15 Jan 1996 23:09:30 -0500
From: aspanber@freenet.vcu.edu (Adam Spanberger)
Subject: The Jack by AC/DC
The Jack
AC/DC
Angus and Malcolm young

It's a 12 bar blues (E E E E A7 A7 E E B7 A7 E B7)for the chorus and Just 4 bars of E and A7
for the verse
This is for the verse 
4 times

|--0----------------|
|--0----------------|
|--1----------------|
|--2----------------|
|--2-----4--5-------|
|--0----------------|

4 times

|--3----------------|
|--2----------------|
|--2----------------|
|--2-----4---5------|
|--0----------------|
|--x----------------|
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z