Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Callejon - Blitzkreuz tab

Callejon - Blitzkreuz
Lead-Guitar 

   S S S S S S S S S S S S S S S S 
D||--------------------------------------------------|
A||--12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|
F||---9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
C||--------------------------------------------------|
G||--------------------------------------------------|
D||--------------------------------------------------|


  S S S S S S S S S S S S S S S S 
--------------------------------------------------|
--13-13-13-13-13-13-13-13-10-10-10-10-10-10-10-10-|
---9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|


  S S S S S S S S S S S S S S S S 
--------------------------------------------------|
--12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|
---9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|


 S S S S S S S S S S S S S S S S   E  E H.      
------------------------------------------|------------------------|
--8-8-8-8-8-8-8-8-10-10-10-10-10-10-10-10-|--10h--12---------------|
--9-9-9-9-9-9-9-9-11-11-11-11-11-11-11-11-|-----------9------------|
------------------------------------------|------------------------|
------------------------------------------|------------------------|
------------------------------------------|------------------------|


  E  E E  E  E E  E E   E  E H.      
-------------------------------|------------------------|
--10--12-----10--12-----12-----|--12h--13---------------|
----------9----------9------9--|-----------9------------|
-------------------------------|------------------------|
-------------------------------|------------------------|
-------------------------------|------------------------|


  E  E  E  E  E  E  E  E   E  E H.      
--------------------------------------|------------------------|
--12h--13--13h--15--10h--12--12h--13--|--10h--12---------------|
--------------------------------------|-----------9------------|
--------------------------------------|------------------------|
--------------------------------------|------------------------|
--------------------------------------|------------------------|


  E  E E  E  E E  E E   E  E H.       E E E Q.   Q   
-------------------------------|----------------------|------------------------|
--10--12-----10--12-----12-----|--7h--8---------------|--8--7-----7------L\----|
----------9----------9------9--|---------7------------|--------9---------------|
-------------------------------|----------------------|------------------------|
-------------------------------|----------------------|------------------------|
-------------------------------|----------------------|------------------------|


    PM PM PM            
 S S S S E E E S S S S S S 
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
--3p-0-0--0--0--------3p-0-3p-0-3p-0-|


    PM PM PM PM PM           
 S S S S E S S S S S S S S S S 
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--3p-0-0--0--0--0--0--8p-0-7p-0-5p-0-3p-0-|


    PM PM PM            
 S S S S E E E S S S S S S 
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
--3p-0-0--0--0--------3p-0-3p-0-3p-0-|


    PM PM PM PM PM   PM PM   PM PM 
 S S S S E S S S S S S S S S S  
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
----------------------5h-7-------5h-7-------|
--3p-0-0--0--0--0--0-------0--0-------0--0--|


    PM PM PM            
 S S S S E E E S S S S S S 
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
--3p-0-0--0--0--------3p-0-3p-0-3p-0-|


    PM PM PM PM PM           
 S S S S E S S S S S S S S S S 
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--3p-0-0--0--0--0--0--8p-0-7p-0-5p-0-3p-0-|


    PM PM PM            
 S S S S E E E S S S S S S 
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
--3p-0-0--0--0--------3p-0-3p-0-3p-0-|


    PM PM PM PM PM    PM PM    PM PM     
 S S S S E S S S  S S S S  S S S      
----------------------------------------------|-------|
----------------------------------------------|-------|
----------------------------------------------|-------|
----------------------------------------------|-------|
----------------------9h-10-------9h-10-------|-------|
--3p-0-0--0--0--0--0--------0--0--------0--0--|-------|


    PM PM PM            
 S S S S E E E S S S S S S 
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
--3p-0-0--0--0--------3p-0-3p-0-3p-0-|


    PM PM PM PM PM           
 S S S S E S S S S S S S S S S 
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--3p-0-0--0--0--0--0--8p-0-7p-0-5p-0-3p-0-|


    PM PM PM            
 S S S S E E E S S S S S S 
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
--3p-0-0--0--0--------3p-0-3p-0-3p-0-|


    PM PM PM PM PM   PM PM   PM PM 
 S S S S E S S S S S S S S S S  
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
----------------------5h-7-------5h-7-------|
--3p-0-0--0--0--0--0-------0--0-------0--0--|


    PM PM PM            
 S S S S E E E S S S S S S 
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
--3p-0-0--0--0--------3p-0-3p-0-3p-0-|


    PM PM PM PM PM           
 S S S S E S S S S S S S S S S 
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--3p-0-0--0--0--0--0--8p-0-7p-0-5p-0-3p-0-|


    PM PM PM            
 S S S S E E E S S S S S S 
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
--3p-0-0--0--0--------3p-0-3p-0-3p-0-|


    PM PM PM PM PM    PM PM    PM PM 
 S S S S E S S S  S S S S  S S S  
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------9h-10-------9h-10-------|
--3p-0-0--0--0--0--0--------0--0--------0--0--|


    PM PM PM            
 S S S S E E E S S S S S S 
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
--3p-0-0--0--0--------3p-0-3p-0-3p-0-|


    PM PM PM PM PM           
 S S S S E S S S S S S S S S S 
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--3p-0-0--0--0--0--0--8p-0-7p-0-5p-0-3p-0-|


    PM PM PM            
 S S S S E E E S S S S S S 
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
--3p-0-0--0--0--------3p-0-3p-0-3p-0-|


    PM PM PM PM PM    PM PM    PM PM 
 S S S S E S S S  S S S S  S S S  
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------9h-10-------9h-10-------|
--3p-0-0--0--0--0--0--------0--0--------0--0--|


 S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S 
--7-0-7-0-7-0-7-0-8-0-8-0-5-7-7-8-|--7-0-7-0-7-0-7-0-8-0-8-0-5-7-7-8-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|


 S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S 
-------------------------------------|----------------------------------|
--8-0-8-0-8-0-8-0-10-0-10-0-7-8-8-10-|--7-0-7-0-7-0-7-0-8-0-8-0-8-0-8-0-|
-------------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------------|----------------------------------|


 W          W          W          W         
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|--5----------------|-------------------|-------------------|
--2----------------|--5----------------|--5----------------|--4----------------|
--2----------------|--3----------------|--5----------------|--5----------------|
--0----------------|-------------------|--3----------------|--2----------------|


 W          W          W          W         
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|--5----------------|-------------------|-------------------|
--2----------------|--5----------------|--5----------------|--4----------------|
--2----------------|--3----------------|--5----------------|--5----------------|
--0----------------|-------------------|--3----------------|--2----------------|


 W          W          W          W         
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|--5----------------|-------------------|-------------------|
--2----------------|--5----------------|--5----------------|--4----------------|
--2----------------|--3----------------|--5----------------|--5----------------|
--0----------------|-------------------|--3----------------|--2----------------|


 S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S 
--7-0-7-0-7-0-7-0-8-0-8-0-5-7-7-8-|--7-0-7-0-7-0-7-0-8-0-8-0-5-7-7-8-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|


 S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S 
-------------------------------------|----------------------------------|
--8-0-8-0-8-0-8-0-10-0-10-0-7-8-8-10-|--7-0-7-0-7-0-7-0-8-0-8-0-8-0-8-0-|
-------------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------------|----------------------------------|


 PM PM PM PM PM PM PM PM          PM PM PM            
 S S S S E S S E E  Q    S S S S E E E S S S S S S 
------------------------------------|-------------------------------------|
------------------------------------|-------------------------------------|
------------------------------------|-------------------------------------|
------------------------------------|-------------------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2-----10\----|-------------------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0-----10\----|--3p-0-0--0--0--------3p-0-3p-0-3p-0-|


    PM PM PM PM PM           
 S S S S E S S S S S S S S S S 
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--3p-0-0--0--0--0--0--8p-0-7p-0-5p-0-3p-0-|


    PM PM PM            
 S S S S E E E S S S S S S 
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
--3p-0-0--0--0--------3p-0-3p-0-3p-0-|


    PM PM PM PM PM   PM PM   PM PM 
 S S S S E S S S S S S S S S S  
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
----------------------5h-7-------5h-7-------|
--3p-0-0--0--0--0--0-------0--0-------0--0--|


    PM PM PM            
 S S S S E E E S S S S S S 
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
--3p-0-0--0--0--------3p-0-3p-0-3p-0-|


    PM PM PM PM PM           
 S S S S E S S S S S S S S S S 
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--3p-0-0--0--0--0--0--8p-0-7p-0-5p-0-3p-0-|


    PM PM PM            
 S S S S E E E S S S S S S 
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
-------------------------------------|
--3p-0-0--0--0--------3p-0-3p-0-3p-0-|


    PM PM PM PM PM    PM PM    PM PM 
 S S S S E S S S  S S S S  S S S  
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------9h-10-------9h-10-------|
--3p-0-0--0--0--0--0--------0--0--------0--0--|


 S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S 
--7-0-7-0-7-0-7-0-8-0-8-0-5-7-7-8-|--7-0-7-0-7-0-7-0-8-0-8-0-5-7-7-8-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|


 S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S 
-------------------------------------|----------------------------------|
--8-0-8-0-8-0-8-0-10-0-10-0-7-8-8-10-|--7-0-7-0-7-0-7-0-8-0-8-0-8-0-8-0-|
-------------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------------|----------------------------------|


 W          W          W          W         
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|--5----------------|-------------------|-------------------|
--2----------------|--5----------------|--5----------------|--4----------------|
--2----------------|--3----------------|--5----------------|--5----------------|
--0----------------|-------------------|--3----------------|--2----------------|


 W          W          W          W         
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|--5----------------|-------------------|-------------------|
--2----------------|--5----------------|--5----------------|--4----------------|
--2----------------|--3----------------|--5----------------|--5----------------|
--0----------------|-------------------|--3----------------|--2----------------|


 W          W          W          W         
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|--5----------------|-------------------|-------------------|
--2----------------|--5----------------|--5----------------|--4----------------|
--2----------------|--3----------------|--5----------------|--5----------------|
--0----------------|-------------------|--3----------------|--2----------------|


 S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S 
--7-0-7-0-7-0-7-0-8-0-8-0-5-7-7-8-|--7-0-7-0-7-0-7-0-8-0-8-0-5-7-7-8-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|


 S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S 
-------------------------------------|----------------------------------|
--8-0-8-0-8-0-8-0-10-0-10-0-7-8-8-10-|--7-0-7-0-7-0-7-0-8-0-8-0-8-0-8-0-|
-------------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------------|----------------------------------|


           E  E  E  Q  E E E   E E E E E  E  E  E  
-------|-------||-------------------------------|-----------------------------|
-------|-------||-------------------------------|-----------------------------|
-------|-------||*--16S--14--12--14----9--9--7--|--9--9--9--9--9--12--12--12--|
-------|-------||*------------------------------|-----------------------------|
-------|-------||---14S--12--10--12----7--7--5--|--7--7--7--7--7--10--10--10--|
-------|-------||-------------------------------|-----------------------------|


  E  E  E  Q  E E E   E E  E  E  E  E E E  
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--16S--14--12--14----9--9--7--|--9--9--12--12--11--11--7--7--|
------------------------------|------------------------------|
--14S--12--10--12----7--7--5--|--7--7--10--10---9---9--5--5--|
------------------------------|------------------------------|


  E  E  E  Q  E E E   E E E E E  E  E  E  
------------------------------|-----------------------------|
------------------------------|-----------------------------|
--16S--14--12--14----9--9--7--|--9--9--9--9--9--12--12--12--|
------------------------------|-----------------------------|
--14S--12--10--12----7--7--5--|--7--7--7--7--7--10--10--10--|
------------------------------|-----------------------------|


  E  E E E E E E E   E  E E E  E  E  E  E 99x
-----------------------------|----------------------------------||
-----------------------------|----------------------------------||
--12S--11--7--9--9--9--9--9--|--12S--11--7--9--14--14--14--14--*||
-----------------------------|---------------------------------*||
--10S---9--5--7--7--7--7--7--|--10S---9--5--7--12--12--12--12---||
-----------------------------|----------------------------------||


  E  E  E  Q  E E E   E E E E E  E  E  E  
------------------------------|-----------------------------|
------------------------------|-----------------------------|
--16S--14--12--14----9--9--7--|--9--9--9--9--9--12--12--12--|
------------------------------|-----------------------------|
--14S--12--10--12----7--7--5--|--7--7--7--7--7--10--10--10--|
------------------------------|-----------------------------|


  E  E  E  Q  E E E   E E  E  E  E  E E E  
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--16S--14--12--14----9--9--7--|--9--9--12--12--11--11--7--7--|
------------------------------|------------------------------|
--14S--12--10--12----7--7--5--|--7--7--10--10---9---9--5--5--|
------------------------------|------------------------------|


  E  E  E  Q  E E E   E E E E E  E  E  E  
------------------------------|-----------------------------|
------------------------------|-----------------------------|
--16S--14--12--14----9--9--7--|--9--9--9--9--9--12--12--12--|
------------------------------|-----------------------------|
--14S--12--10--12----7--7--5--|--7--7--7--7--7--10--10--10--|
------------------------------|-----------------------------|


  E  E E E E E E E   E  E E E  E  E  E  E  
-----------------------------|---------------------------------|
-----------------------------|---------------------------------|
--12S--11--7--9--9--9--9--9--|--12S--11--7--9--14--14--14--14--|
-----------------------------|---------------------------------|
--10S---9--5--7--7--7--7--7--|--10S---9--5--7--12--12--12--12--|
-----------------------------|---------------------------------|


 W          W          W          W         
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|--5----------------|-------------------|-------------------|
--2----------------|--5----------------|--5----------------|--4----------------|
--2----------------|--3----------------|--5----------------|--5----------------|
--0----------------|-------------------|--3----------------|--2----------------|


 W          W          W          W         
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|--5----------------|-------------------|-------------------|
--2----------------|--5----------------|--5----------------|--4----------------|
--2----------------|--3----------------|--5----------------|--5----------------|
--0----------------|-------------------|--3----------------|--2----------------|


 W          W          W          W         
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|--5----------------|--4----------------|
--7----------------|--3----------------|--5----------------|--5----------------|
--7----------------|--3----------------|--3----------------|--2----------------|
--5----------------|--1----------------|-------------------|-------------------|


  S S S S S S S S S S S S S S S S 
--12-0-12-0-12-0-12-0-13-0-13-0-10-12-12-13-|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|


  S S S S S S S S S S S S S S S S 
--12-0-12-0-12-0-12-0-13-0-13-0-10-12-12-13-|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|


 S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S 
--8-0-8-0-8-0-8-0-10-0-10-0-7-8-8-10-|--7-0-7-0-7-0-7-0-8-0-8-0-8-0-8-0-|
-------------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------------|----------------------------------|


  W          W          W         
--------------------|-------------------|-------------------|
--10----------------|--L----------------|--L----------------|
--------------------|-------------------|-------------------|
--------------------|-------------------|-------------------|
--------------------|-------------------|-------------------|
--------------------|-------------------|-------------------|


 W         
-------------------||
--L----------------||
-------------------||
-------------------||
-------------------||
-------------------||
Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-| - n-tuplets


Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ - slide into from below or out of upwards
\ - slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z