Guitaretab - guitar tabs
Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Candid Daydream - Iceberg Acoustic tab

Artist: Candid
Title: Iceberg (Acoustic)
Tuning: Down 1/2 Step
Tabbed By: Jeremy Oustrich

Intro

eb---------0-2----------0-2---------0-------------------------------------------------------|
Bb-----3-------3---3--------3---3-----3-----2---3-2-----------------------------------------|
Gb-------2-----------0------------0-----0-----2-----2---------------------------------------|
Db---0--------------------------------------------------------------------------------------|
Ab----------------------------2-----------0-------------------------------------------------|
Eb---------------3--------------------------------------------------------------------------|

eb---------0-2---------0-2---------0--------------------------------------------------------|
Bb-----3-------3---3-------3---3-----3---2--------------------------------------------------|
Gb-------2-----------0-----------0-----0-2--------------------------------------------------|
Db---0-----------------------------------2--------------------------------------------------|
Ab---------------------------2-----------0--------------------------------------------------|
Eb---------------3--------------------------------------------------------------------------|


Verse ("How 'bout this...")

eb------------------------------------------------------------------------------------------|
Bb-------3------------3----------3------------3---------------------------------------------|
Gb-----2---2---2----0---0---0---0---0---0--------0------------------------------------------|
Db---0-------0------------0----------2------0------0----------------------------------------|
Ab----------------------------3-------------------------------------------------------------|
Eb----------------3-----------------------3-------------------------------------------------|
[ Tab from: http://www.guitaretab.com/c/candid-daydream/77273.html ]
eb------------------------------------------------------------------------------------------|
Bb-------3-----------3-----------3----------------------------------------------------------|
Gb-----2---2---2---2---2---2---2---2---2----------------------------------------------------|
Db------------------------------------------------------------------------------------------|
Ab---2-------2---2-------2---0-------0---0--------------------------------------------------|
Eb------------------------------------------------------------------------------------------|


Chorus ("Cause it feels like I was born asleep...")

eb-------0------------0------------0--------------------------------------------------------|
Bb-----3---3---3----3---3---3----3---3---3------3-----3-------------------------------------|
Gb-----------2------------0------------0------2---2-----------------------------------------|
Db---0----------------------------------------------2---------------------------------------|
Ab-----------------------------2------------0-----------------------------------------------|
Eb----------------3-------------------------------------------------------------------------|


Bridge

eb-------0------------0------------0--------------------------------------------------------|
Bb-----3---3---3----3---3---3----3---3---3------3-----3-------------------------------------|
Gb-----------2------------0------------0------2---2-----------------------------------------|
Db---0----------------------------------------------2---------------------------------------|
Ab-----------------------------2------------0-----------------------------------------------|
Eb----------------3-------------------------------------------------------------------------|

eb-------0------------0------------0--------------------------------------------------------|
Bb-----3---3---3----3---3---3----3---3---3------3-----3-------------------------------------|
Gb-----------2------------0------------0------2---2-----------------------------------------|
Db---0----------------------------------------------2---------------------------------------|
Ab------------------------------------------0-----------------------------------------------|
Eb----------------3------------0------------------------------------------------------------|


Bridge 2 ("Cause my pain is an iceberg...")

eb------------------------------------------------------------------------------------------|
Bb-------3-----------3-----------3----------------------------------------------------------|
Gb-----2---2---2---2---2---2---2---2---2----------------------------------------------------|
Db------------------------------------------------------------------------------------------|
Ab---2-------2---2-------2---0-------0---0--------------------------------------------------|
Eb------------------------------------------------------------------------------------------|
Related for Iceberg Acoustic tab