Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Doors - Light My Fire drum

@ = rim click
b = ride bell
d = double stroke/32nd note

So **** long song. A classic.

Intro: [0:00]

C |----|x---------------|----------------|----------------|x---------------|
H |----|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|
S |o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |----|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|
 |1e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

H |x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |--o-o-o-o-o-o-o-|
B |o-o---o-o-o-o-o-|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|

Verse 1: "You knew that it would be untrue.." [0:10]
 
C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
R |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----@-----@-----|----@-----@-----|----@-----@-----|----@-----@-----|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

C |----------------|----------------|----------------|----------------|
R |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-------|
S |----@-----@-----|----@-----@-----|----@-----@-----|----@-----ddo-o-|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

Chorus: "Come On baby Light my Fire.." [0:25]

C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-------|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-----ddo-o-|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-------|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

C |x---------------|x---------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-o-o-o-o-o-|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-o-o-o-|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

Verse 2: "The time to hesitate is trought..." [0:38]

C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
R |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----@-----@-----|----@-----@-----|----@-----@-----|----@-----@-----|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

C |----------------|----------------|----------------|----------------|
R |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-------|
S |----@-----@-----|----@-----@-----|----@-----@-----|----@-----ddo-o-|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

Chorus: "Come on baby Light My Fire..." [0:53]

C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-------|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-----ddo-o-|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-------|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

C |x---------------|x---------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-----------|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o---oooooooo|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---------------|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

Guitar Solo 1: [1:06]

 |==========PLAY 3 TIMES===========|
C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

          |====PLAY 10x====|  [1:43]
C |x---------------|----------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-----o-----|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o---o-o-|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

 |=========== PLAY 2 TIMES=========|====PLAY 3x=====|
C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-X-X-X-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o------o-o-o|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o---o-o-|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

 
 |=====PLAY 3x====|====PLAY 11x====| [2:25]
C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x---x---|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-----o-----|o-----o-oooo-ooo|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-o---o-o---o-o-|--o-o-----------|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|
          
          |====PLAY 4x=====|
C |x---------------|x---------------|----------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-------|
S |----o-------o---|--o-o--o-o--o---|----o-------o---|----o-----oooooo|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-------|o-----o-o-----o-|o-----o-o-------|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

C |x---------------|----------------|x---------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x---------|--x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o---o-o-oooo|----o-------o---|
B |o-----o-o-----o-|o-----o---------|o-----o-o-----o-|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

(9/8)
C |------------------|x-----------------|------------------|------------------|
H |x--x--x--x--x--x--|---x--x--x--x--x--|x--x--x--x--x--x--|x--x--x--x--x--x--|
S |o--o--o--o--o--o--|o--o--o--o--o--o--|o--o--o--o--o--o--|o--o--o--o--o--o--|
B |------------------|------------------|------------------|------------------|
 |1+2+3+4+5+6+7+8+9+|1+2+3+4+5+6+7+8+9+|1+2+3+4+5+6+7+8+9+|1+2+3+4+5+6+7+8+9+|

C |x--------x--------|x--------x--------|x--------x--------|x--------x--------|
H |---x--x-----x--x--|---x--x-----x--x--|---x--x-----x--x--|---x--x-----x--x--|
S |o--o--o--o--o--o--|o--o--o--o--o--o--|o--o--o--o--o--o--|o--o--o--o--o--o--|
B |------------------|------------------|------------------|------------------|
 |1+2+3+4+5+6+7+8+9+|1+2+3+4+5+6+7+8+9+|1+2+3+4+5+6+7+8+9+|1+2+3+4+5+6+7+8+9+|

                  |============PLAY 3x==============|
C |x---------------|----------------|x---------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x---------|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-------|
S |----o-------o---|----o---oooooooo|----o-------o---|----o-----o-oooo|
B |o-----o-o-----o-|o-----o---------|o-----o-o-----o-|o-----o-o-------|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

Guitar Solo 2: [3:18]

          |==PLAY 7 TIMES==|      (3)        (3)
C |x---------------|----------------|-----------------|x----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x--x-x-|--x-x-x-x-x--x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o--------o---|----o--------o---|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o------o-|o-----o-o------o-|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+TL4e+a|1e+a2e+a3e+TL4e+a|

                           |==PLAY 3 TIMES==|
C |x---------------|----------------|x---------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|---o-o-o-o-o-o-o|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-----o-o-----o-|o---------------|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

  ( 6 ) (3)    |==PLAY 2 TIMES==|==PLAY 3 TIMES==|
C |--------------------|x---------------|----------------|
H |xxxxxxx--xxxx-xxx-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |--------------------|----o-------o---|----o-------o---|
B |--------------------|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|
 |1TL+TL2TL3TL4e+a5e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

          |==PLAY 4 TIMES==|        
C |----------------|----------------|x---------------|----------------|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-----o-----|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-----o-o---o-o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

           [4:18]             |==PLAY 7 TIMES==|
C |----------------|----------------|x---------------|----------------|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-X-X-X-X-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-----o-----|----o--o-o--o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-----o-o---o-o-|o-----o-o--o--o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

          [4:30]      (2/4)
C |----------------|----------------|--------|x---------------|x-----x---x-----|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-X-X-|X-X-X-X-|--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-------x-x-|
S |----o-----o-----|o-----o-----o--o|-o-o-o-o|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-----o-o---o-o-|--o-o---o-o-----|--------|o-----o-o-----o-|o-----o---o---o-|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

          |==PLAy 7 TIMES==|    [4:57]
C |x---------------|----------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x---------|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-----ddo-o-|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-------|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

          |==PLAy 8 TIMES==|
C |x---------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|[5:15]
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

C |---------x--------|---------x--------|---------x--------|---------x--------|
H |x--x--x-----------|x--x--x-----------|x--x--x-----------|x--x--x-----------|
S |o--o--o--o----o---|o--o--o--o----o---|o--o--o--o----o---|o--o--o--o----o---|
B |------------------|------------------|------------------|------------------|
 |1+2+3+4+5+6+7+8+9+|1+2+3+4+5+6+7+8+9+|1+2+3+4+5+6+7+8+9+|1+2+3+4+5+6+7+8+9+|

C |---------x--------|---------x--------|------------------|x--------x--------|
H |x--x--x-----x--x--|x--x--x-----x--x--|x--x--x--x--x--x--|---x--x-----x--x--|
S |o--o--o--o--o--o--|o--o--o--o--o--o--|o--o--o--o--o--o--|o--o--o--o--o--o--|
B |------------------|------------------|------------------|------------------|
 |1+2+3+4+5+6+7+8+9+|1+2+3+4+5+6+7+8+9+|1+2+3+4+5+6+7+8+9+|1+2+3+4+5+6+7+8+9+|

C |------------------|
H |x--x--x-----------|[5:32]
S |o--o--o--ooooooooo|
B |------------------|
 |1+2+3+4+5+6+7+8+9+|
                           <<<<<<<<<<<<<<<<<
C |x---------------|x---------------|x---------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o-o-o-o-o-o-o-o-|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|----------------|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

 <<<<<<<<<<<<<<<<<
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |o-o-o-o-o-o-o-o-|
B |o-o-o-o-o-o-o-o-|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|

Verse 3: "The time to hesitate is trought..." [5:43]

C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
R |--x-b-x-x-b-x-x-|x-x-b-x-x-b-x-x-|x-x-b-x-x-b-x-x-|x-x-b-x-x-b-x-x-|
S |----@-----@-----|----@-----@-----|----@-----@-----|----@-----@-----|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

C |----------------|----------------|----------------|----------------|
R |x-x-b-x-x-b-x-x-|x-x-b-x-x-b-x-x-|x-x-b-x-x-b-x-x-|x-x-b-x-x-------|
S |----@-----@-----|----@-----@-----|----@-----@-----|----@-----ddo-o-|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

Chorus: "Come on baby Light My Fire..." [5:58]

C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-------|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-----ddo-o-|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-------|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

C |x---------------|x---------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x---x---x---|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-------|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

Bridge: "You knew that it would be untrue!" [6:11] Accent on quarter notes

          |==PLAY 6 TIMES==|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-------|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-----ddo-o-|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-------|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

Chorus: "Come on baby Light My Fire..." [6:27]

C |x---------------|----------------|x---------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-------|--x-x-x-x-x-x-x-|o---------------|
S |----o-------o---|----o-----ddo-o-|----o-------o---|----oooooooooooo|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-------|o-----o-o-----o-|o---------------|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

Outro: "Try to set the Night on FIRREEEEE!!!" [6:35]

          |==PLAY 4 TIMES==|
C |x---------------|----------------|----------------|x---x-----x-----|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|----------------|
S |----o-------o---|----o-------o---|ddo-o-o-oooooooo|-ooo-ooooo---ooo|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|----------------|o---o-----o-----|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|
 
C |x---------------|
B |o---------------|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a|

C |----|x---------------|x---------------|----------------|
H |----|--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |----|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|
 |1e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|

  (8/4)
C |x-------------------------------|x---|
S |-ooooooooooooooooooooooooooooooo|----|
B |o-------------------------------|o---|
 |1e+a2e+a3e+a4e+a5e+a6e+a7e+a8e+a|1e+a|
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z