Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dvda - Now Youre A Man tab

DVDA
Now You're A Man


Intro/main riff
E---------------------------------------------------------------|
B---4-x-x-x-x-x-x---3--4-x-x-x-x-x-x-3--4-x-x-x-x-x-x-3-3-3-----|
D---5-x-x-x-x-x-x---3--5-x-x-x-x-x-x-3--5-x-x-x-x-x-x-3-3-3-5-5-|
G---5-x-x-x-x-x-x---3--5-x-x-x-x-x-x-3--5-x-x-x-x-x-x-3-3-3-6-6-|
A---3-x-x-x-x-x-x---1--3-x-x-x-x-x-x-1--3-x-x-x-x-x-x-1-1-1-6-6-|
E-----------------------------------------------------------4-4-|


HEY!

(repeat main riff through verses)

Chorus
E--------4-4-4-------------------|
B--4-4-4-4-4-4------3-3-3-3------|
D--5-5-5-5-5-5------3-3-3-3------|       4x
G--5-5-5-6-6-6------3-3-3-3------|
A--3-3-3-6-6-6------1-1-1-1------|
E--------4-4-4-------------------|

LIVE IT LIVE IT

just repeat the main riff through the verses n repeat the chorus till the song is over
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z