Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Everclear - You Make Me Feel Like A Whore tab

Help us improve GuitareTab! Take a short survey!
everclear - YOU MAKE ME FEEL LIKE A WHORE bTAB

tabbed by acid -= acid@uq.net.au =-

intro:

G [-                  -]

D [-                  -]

A [-5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3-]

E [-                  -]

G [-                  -]

D [-                  -]

A [-5 5 5 5 5 5 3 3 2 2 2 2 2 2 0 0-]

E [-                  -]

verse.chorus:

G [-                         -]

D [-                         -]

A [-5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0-]

E [-                         -]

bridgy thing:

G [-                -]

D [-                -]

A [-                -]

E [-3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 7 7 7 7-]

G [-                -]

D [-                -]

A [-                -]

E [-3 3 3 3 5 5 5 5 7 7 7 7 8 8 8 8-]
Related for You Make Me Feel Like A Whore tab