George Harrison - Govinda chords

Highlighted       Show chord diagrams
Govinda
From Radha Krishna Temple album
by mokra@starmo.co.uk, March 2011


Intro

Cm B Eb/A# A G# G
3 3  3  3
4 4  4  4
5 4  3  2
5 x  x  x
3 2  1  0
x x  x  x

Cm         Cm/A#,G#
govindam adi-purusam
        G
tam aham bhajami
Cm         Cm/A#,G#
govindam adi-purusam
        G
tam aham bhajami
G
govindam
      Cm    Cm/A#,G#
govindam adi-purusam
       G
tam aham bhajami

Cm
venum kvanantam aravinda-dalayataksam
Fm              Cm
barhavatamsam asitambuda-sundarangam

 Play Intro Chords here
kandarpa-koti-kamaniya-visesa-sobham
Cm        Cm/A#,G#   G
govindam adi-purusam tam aham bhajamiCm         Cm/A#,G#
govindam adi-purusam
        G
tam aham bhajami
Cm         Cm/A#,G#
govindam adi-purusam
        G
tam aham bhajami
G
govindam
      Cm    Cm/A#,G#
govindam adi-purusam
       G
tam aham bhajamiCm          Fm    G 
angani yasya sakalendriya-vrtti-manti
 Cm           A#   Cm
pasyanti panti kalayanti ciram jaganti
Cm          Fm    G 
ananda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya
        Cm    Cm/A#,G#
govindam adi-purusam tam aham bhajamiCm         Cm/A#,G#
govindam adi-purusam
        G
tam aham bhajami
Cm         Cm/A#,G#
govindam adi-purusam
        G
tam aham bhajami
G
govindam
      Cm    Cm/A#,G#
govindam adi-purusam
       G
tam aham bhajami
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z