Jessa Zaragoza - Layad chords

Highlighted       Show chord diagrams
Song: layad
Artist: jessa
Tabbed by: keny khenjuice
Iím sure itís 99% correct

C Am F G F G C
I
layad ken sika baken mamaga
Layad ken sik-a magaíy patenggana
Tan sik-a anggey sin laylaydek si kusto
Sik-a anggey di inspirasyon ko
II
Sa pay kuma ta baken menbalbaliw
Sannay ugalim ay baken mapaka-uma
Ngem appay ngay ay inmadayu ka
Kas-ano pay nan layad ko en sik-a

Chorus
Am       F       G            Am
No kuma amuk ay umadayu ka metlang
F        G       C
Addak et kuma nenlaylayad
Am           F     G           Am
Lawa baw iman san layad mo ay mamingsan
F         G            C
Tan wada baw iman masakitan
III
Ngem edwani menluluwa nan pusok
Tan in-inapen na nan ayat ko en sik-a
Sik-a gamin di en kinmaan
sik-a di inmadayo

(churos)
Tan wada baw iman masakitan(2x)
(Chorus)
Tan wada baw iman masakitan

Please rate!!!
(rock ní roll igorots)

Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z