Johndoe - Et Sunnhetstegn tab

http://www.johndoe.no/
http://no.wikipedia.org/wiki/Johndoe

Riff 1:
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
-------------------------------10/12-12-12---|
----10h12--12p10--12p10-10h12--10/12-12-12---|
----10h12--12p10--12p10-10h12---8/10-10-10---|
----10-----10-----10----10-------------------|

Riff 2:
--------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------|
----------------------------10-10-10-10-10-10-10-10-----|
-10h12--12p10--12p10-10h12--10-10-10-10-10-10-10-10-----|
-10h12--12p10--12p10-10h12--8--8--8--8--8--8--8--8------|
-10-----10-----10----10---------------------------------|

Riff 3:

------------------------------------------|
------------------------------------------|
----------------------------10-10-14-14---|
-10h12--12p10--12p10-10h12--10-10-14-14---|
-10h12--12p10--12p10-10h12--8--8--12-12---|
-10-----10-----10----10-------------------|

Riff 4:

---------------------------------------|
---------------------------------------|
----------------------------10/12/10---|
-10h12--12p10--12p10-10h12--10/12/10---|
-10h12--12p10--12p10-10h12---8/10/8----|
-10-----10-----10----10----------------|

Intro: Riff 1, Riff 2, Riff 1, Riff 3, Riff 1, Riff 3, Riff 1, Riff 3, Gm

Verse: 			Riff 1, Gm
				Riff 4, Gm
				Riff 1

Bridge:			A# - C - D (all power chords "gi meg et svar, gi meg et smil.."

Chorus:			A# slide up to D - C - F (all power chords) x 3
Post-chorus		Gm ("demonstrerer mot å ta aksjon")

Interlude: 		Riff 1, Riff 3, Gm

Verse (as above)
Bridge (as above)
Chorus (as above)
Post-chorus:		Gm - A# - C - D ("demonstrer mot å ta aksjon…"

During solo:		D (fool around with hammer on 12th fret 2nd and 3rd string)
				G - C - D x 2
				C
Chorus
Post-chorus
Riff 1 - C - D ("sitte stille er et sunnhetstegn..")
Riff 1 - Riff 3 - Riff 1 - Riff 3 (end on a D)
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z