Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kamikazee - Alay tab

Title:  Alay
Artist: Kamikazee
Tabbed by: Rolando O. Orteza (ortezarolando@gmail.com)

Standard Tuning

hello dearest Noelle!!! :)


INTRO--
|-xx-xxx-x-|-xx-xxx-x-|-xx-xxx-xxxxxx-xx-xxx-xxxxxx--xxxxxxxxx--xxxxxxxxx-|
|-xx-xxx-x-|-xx-xxx-x-|-xx-xxx-xxxxxx-xx-xxx-xxxxxx--xxxxxxxxx--xxxxxxxxx-|
|-66-666-7-|-66-666-7-|-66-666-777777-66-666-777777--666666666--xxxxxxxxx-|
|-77-777-7-|-77-777-7-|-77-777-777777-77-777-777777--777777777--555555555-|
|-55-555-5-|-55-555-5-|-55-555-555555-55-555-555555--xxxxxxxxx--555555555-|
|-xx-xxx-x-|-xx-xxx-x-|-xx-xxx-xxxxxx-xx-xxx-xxxxxx--777777777--333333333-|


|-xx-xxx-xxxxxx-xx-xxx-xxxxxx--xxxxxxxxx--xxxxxxxxx-|
|-xx-xxx-xxxxxx-xx-xxx-xxxxxx--xxxxxxxxx--xxxxxxxxx-|
|-66-666-777777-66-666-777777--666666666--xxxxxxxxx-|
|-77-777-777777-77-777-777777--777777777--555555555-|
|-55-555-555555-55-555-555555--xxxxxxxxx--555555555-|
|-xx-xxx-xxxxxx-xx-xxx-xxxxxx--777777777--333333333-|


VERSE-- >> 2x <<
|-xx-xxx-xxxxxx-xx-xxx-xxxxxx--xxxxxxxxx--xxxxxxxxx-|
|-xx-xxx-xxxxxx-xx-xxx-xxxxxx--xxxxxxxxx--xxxxxxxxx-|
|-66-666-777777-66-666-777777--666666666--xxxxxxxxx-|
|-77-777-777777-77-777-777777--777777777--555555555-|
|-55-555-555555-55-555-555555--xxxxxxxxx--555555555-|
|-xx-xxx-xxxxxx-xx-xxx-xxxxxx--777777777--333333333-|


REFRAIN--
|--xxxxxx--xxxxxx--xxxxxx--xxxxxx---|
|--xxxxxx--xxxxxx--xxxxxx--xxxxxx---|
|--xxxxxx--777777--777777--777777---|
|--555555--777777--777777--777777---|
|--555555--xxxxx7--xxxxxx--555555---|
|--333333--555555--777777--xxxxxx---|


|--xxxxxx--xxxxxx--xxxxxxxxxxxx---|
|--xxxxxx--xxxxxx--xxxxxxxxxxxx---|
|--xxxxxx--777777--777777777777---|
|--555555--777777--777777777777---|
|--555555--xxxxx7--xxxxxxxxxxxx---|
|--333333--555555--777777777777---|


|--xxxxxx--xxxxxx--xxxxxx--xxxxxx---|
|--xxxxxx--xxxxxx--xxxxxx--xxxxxx---|
|--xxxxxx--777777--777777--777777---|
|--555555--777777--777777--777777---|
|--555555--xxxxxx--xxxxxx--555555---|
|--333333--555555--777777--xxxxxx---|


|--xxxxxx--x---xxxxxx--|
|--xxxxxx--x---xxxxxx--|
|--xxxxxx--7~~-777777--|
|--555555--7~~-777777--|
|--555555--x---xxxxxx--|
|--333333--5~~-555555--|


CHORUS--  >> 2x <<
|--xxxxxxxxxxx--xxxxxxxxxxx--xxxxxxxxxxx--xxxxxxxxxxx--|
|--xxxxxxxxxxx--xxxxxxxxxxx--xxxxxxxxxxx--xxxxxxxxxxx--|
|--xxxxxxxxxxx--77777777777--77777777777--77777777777--|
|--55555555555--77777777777--77777777777--77777777777--|
|--55555555555--xxxxxxxxxxx--xxxxxxxxxxx--55555555555--|
|--33333333333--55555555555--77777777777--xxxxxxxxxxx--|


Repeat INTRO
VERSE to CHORUS


INTERLUDE-
|-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|-11111111111111111-999999999999999-77777777777777-1414141414141414141414-|
|-------------------------------------------------------------------------|
|-9999999999999999--777777777777777-55555555555555-1212121212121212121212-|
|-------------------------------------------------------------------------|

|--------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------|
|-11111111111111111-999999999999999-77777777-9999-11111-141414141414141414-|
|--------------------------------------------------------------------------|
|-9999999999999999--777777777777777-55555555-7777-9999--121212121212121212-|
|--------------------------------------------------------------------------|

---> then CHORUS 2x

OUTRO-
|-xx-xxx-x-|--xx-xxx-x---|
|-xx-xxx-x-|--xx-xxx-x---|
|-66-777-6-|--66-666-7~~-|
|-77-777-7-|--77-777-7~~-|
|-55-555-5-|--55-555-5~~-|
|-xx-xxx-x-|--xx-xxx-x---|
VERSE:
Pinagpala ang makilala ka
Ikaw ang dahilan ng aking paghinga
At sa yong mga mata
Pag-ibig ay damangdama
Di masusukat aking ligaya

REFRAIN:
Ngunit sa kabila ng lahat
Ika'y aking nakakalimutan
At sa oras ng kahinaan di ka nangiiwan

CHORUS:
Ito ay alay ko sa yo
Panalangin ng isang hamak na katulad ko
Ito ay alay ko sa yo
Awiting kinakanta ng puso ko


V2:
Pinagpala ang makilala ka
Ikaw ang dahilan ng aking paghinga
Lahat ng ito'y wala kundi dahil sa yo
Di masusukat ang iyong puso

Ngunit sa kabila ng lahat
Ika'y aking nakakalimutan
At sa oras ng kahinaan di ka nangiiwan

Ito ay alay ko sa yo
Panalangin ng isang hamak na katulad ko
Ito ay alay ko sa yo
Awiting kinakanta ng puso ko

---Interlude---

Ito ay alay ko sa yo
Panalangin ng isang hamak na katulad ko
Ito ay alay ko sa yo
Ganap na pagsuko sa piling mo
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z