Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kb Xiong - Ca Sab chords

Highlighted       Show chord diagrams
Song: Ca Sab
Artist: KB Xiong
Tab: bruce DK

Standard Tuning/ Capo 5

Intro: 
G C
G C
G C D

Verse 1:
G       C
Koj ibleeg yog txujkev
G          C
Koj ibleeg yuav paab peb
G          C         D
Peb txha le hu nkauj nrov qhuas Koj lub npe

Verse 2:
G         C
Koj hlub peb txhua tug
G         C
Txuj kev hlub yuav tsi tu
G             C         D
Koj cov ntshaav ntxuav kuv tes kev txhaug kev txhum

Pre-Chorus:
C           G
Ca Nwg tuav kuv teg ua kuv hauv ntej
C              G
Ca Nwg caw kuv dlim cov kuv moog tsev
C           G      D
Kuv yuav hlub hab nrug Koj moog ibtxhis

Chorus:
G       C
Kuv ca sab rua Koj
G       C
Kuv ca sab rua Koj
G       C  D
Kuv ca sab rua Tswv Yexus

Verse 1:
G       C
Koj ibleeg yog txujkev
G          C
Koj ibleeg yuav paab peb
G          C         D
Peb txha le hu nkauj nrov qhuas Koj lub npe

Verse 2:
G         C
Koj hlub peb txhua tug
G         C
Txuj kev hlub yuav tsi tu
G             C         D
Koj cov ntshaav ntxuav kuv tes kev txhaug kev txhum

Pre-Chorus:
C           G
Ca Nwg tuav kuv teg ua kuv hauv ntej
C              G
Ca Nwg caw kuv dlim cov kuv moog tsev
C           G      D
Kuv yuav hlub hab nrug Koj moog ibtxhis

Chorus:
G       C
Kuv ca sab rua Koj
G       C
Kuv ca sab rua Koj
G       C  D
Kuv ca sab rua Tswv Yexus

Pre Chorus:

Chorus:

Rate and Comment!!! I tried. :) Love this song. God Bless. 
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z