Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lennon - Property Of Goatfucker tab

This is the intro to Lennon's Property of Goatfucker.


E-------------------------|
A-------------------------|
D-------------------------|
G-------------------------|
B-------------------------|
E-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-3---| x4
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z