Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mainstream - My Old Friend tab

                MY OLD FRIEND


intro
e||3--------------------------3-------------------------3---------------------------3-----------------------|
B||3--------------------------3-------------------------3---------------------------3-----------------------|
G||0--------------------------0-------------------------0---------------------------2-----------------------|
D||0---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-----0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
A||2--------------------------2-------------------------3---------------------------0-----------------------|
E||3--------------------------0-------------------------0---------------------------0-----------------------|
play this twice.
verse
e ||3-x-x-x-x--3-x-x-x-x--3-x-x-x-x-3-x-x-x-x---|
B ||3-x-x-x-x--3-x-x-x-x--3-x-x-x-x-3-x-x-x-x---|
G ||0-x-x-x-x--0-x-x-x-x--0-x-x-x-x-0-x-x-x-x---|
D ||0-x-x-x-x--0-x-x-x-x--0-x-x-x-x-0-x-x-x-x---|
A ||2-x-x-x-x--2-x-x-x-x--2-x-x-x-x-2-x-x-x-x---|
E ||3-x-x-x-x--3-x-x-x-x--3-x-x-x-x-3-x-x-x-x---|

e ||3-x-x-x-x--3-x-x-x-x--3-x-x-x-x-3-x-x-x-x---|
B ||3-x-x-x-x--3-x-x-x-x--3-x-x-x-x-3-x-x-x-x---|
G ||0-x-x-x-x--0-x-x-x-x--0-x-x-x-x-0-x-x-x-x---|
D ||2-x-x-x-x--2-x-x-x-x--2-x-x-x-x-2-x-x-x-x---|
A ||2-x-x-x-x--2-x-x-x-x--2-x-x-x-x-2-x-x-x-x---|
E ||0-x-x-x-x--0-x-x-x-x--0-x-x-x-x-0-x-x-x-x---|

e ||3-x-x-x-x--3-x-x-x-x--3-x-x-x-x-3-x-x-x-x---|
B ||3-x-x-x-x--3-x-x-x-x--3-x-x-x-x-3-x-x-x-x---|
G ||0-x-x-x-x--0-x-x-x-x--0-x-x-x-x-0-x-x-x-x---|
D ||2-x-x-x-x--2-x-x-x-x--2-x-x-x-x-2-x-x-x-x---|
A ||3-x-x-x-x--3-x-x-x-x--3-x-x-x-x-3-x-x-x-x---|
E ||0-x-x-x-x--0-x-x-x-x--0-x-x-x-x-0-x-x-x-x---|

e ||3-x-x-x-x--3-x-x-x-x--3-x-x-x-x-3-x-x-x-x---|
B ||3-x-x-x-x--3-x-x-x-x--3-x-x-x-x-3-x-x-x-x---|
G ||2-x-x-x-x--2-x-x-x-x--2-x-x-x-x-2-x-x-x-x---|
D ||0-x-x-x-x--0-x-x-x-x--0-x-x-x-x-0-x-x-x-x---|
A ||0-x-x-x-x--0-x-x-x-x--0-x-x-x-x-0-x-x-x-x---|
E ||0-x-x-x-x--0-x-x-x-x--0-x-x-x-x-0-x-x-x-x---|
 repeat verse 3 times

chorus part A
e ||0-x-x-x-x--0-x-x-x-x--0-x-x-x-x-0-x-x-x-x---|
B ||1-x-x-x-x--1-x-x-x-x--1-x-x-x-x-1-x-x-x-x---|
G ||0-x-x-x-x--0-x-x-x-x--0-x-x-x-x-0-x-x-x-x---|
D ||2-x-x-x-x--2-x-x-x-x--2-x-x-x-x-2-x-x-x-x---|
A ||3-x-x-x-x--3-x-x-x-x--3-x-x-x-x-3-x-x-x-x---|
E ||0-x-x-x-x--0-x-x-x-x--0-x-x-x-x-0-x-x-x-x---|

e ||1-x-x-x-x--1-x-x-x-x--1-x-x-x-x-1-x-x-x-x---|
B ||0-x-x-x-x--0-x-x-x-x--0-x-x-x-x-0-x-x-x-x---|
G ||0-x-x-x-x--0-x-x-x-x--0-x-x-x-x-0-x-x-x-x---|
D ||0-x-x-x-x--0-x-x-x-x--0-x-x-x-x-0-x-x-x-x---|
A ||2-x-x-x-x--2-x-x-x-x--2-x-x-x-x-2-x-x-x-x---|
E ||3-x-x-x-x--3-x-x-x-x--3-x-x-x-x-3-x-x-x-x---|
play this twice, then go into:

chorus part B
e ||0-x-x-x-x--0-x-x-x-x--0-x-x-x-x-0-x-x-x-x---|
B ||1-x-x-x-x--1-x-x-x-x--1-x-x-x-x-1-x-x-x-x---|
G ||2-x-x-x-x--2-x-x-x-x--2-x-x-x-x-2-x-x-x-x---|
D ||2-x-x-x-x--2-x-x-x-x--2-x-x-x-x-2-x-x-x-x---|
A ||0-x-x-x-x--0-x-x-x-x--0-x-x-x-x-0-x-x-x-x---|
E ||0-x-x-x-x--0-x-x-x-x--0-x-x-x-x-0-x-x-x-x---|

e ||1-x-x-x-x--1-x-x-x-x--1-x-x-x-x-1-x-x-x-x---|
B ||3-x-x-x-x--3-x-x-x-x--3-x-x-x-x-3-x-x-x-x---|
G ||2-x-x-x-x--2-x-x-x-x--2-x-x-x-x-2-x-x-x-x---|
D ||0-x-x-x-x--0-x-x-x-x--0-x-x-x-x-0-x-x-x-x---|
A ||0-x-x-x-x--0-x-x-x-x--0-x-x-x-x-0-x-x-x-x---|
E ||0-x-x-x-x--0-x-x-x-x--0-x-x-x-x-0-x-x-x-x---|
play this twice


order of song:
intro
verse
chorus part A
chorus part B
verse
chorus part A
chorus part B
verse
intro
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z