Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Manran - Latha Math chords

Highlighted       Show chord diagrams
G  -  320033 (I think he actually plays it as 3x0033, but either works)
Dsus4 - xx0233
Cadd9 - x32033
Em7 - 022033
C  -  x32010
D  -  xx0232


***capo 2***


Intro

G Dsus4 Cadd9 Cadd9 x4


Verse 1

G

Dsus4   Cadd9         G
Ag irigh trth anns a' mhadainn

Dsus4   Cadd9       G
A' ghrian a' derrsadh sos

Dsus4   Cadd9             G
Tha ile na mara a' tighinn tron uinneig

Dsus4   Cadd9      G
Tha h-uile duin' an irde


Verse 2

Tha an abhainn ln le pailteas uisge
Tha Am bradan A' tighinn A-rithist
Tha na balaich bheaga shios air an drochaid
Feuch an glac iad aon no dh


Chorus

G   Dsus4    Em7  Cadd9
Latha math air an Eilean

G   Dsus4    Cadd9
Eilean Ledhais mo Ghridh

G   Dsus4    Em7  Cadd9
Latha math air an Eilean

C      D     G    D
Dachaigh mo smuaintean gu brth

(Cadd9) Em7 G Dsus4 Dsus4

Em7 G Dsus4 Cadd9


Verse 4
Tha a' ghealach shuas 's a' ghrian na cadal
Tha an oidhche nis air tighinn
Tha e smhach is ciin tron an Eilean
Tha e math a bhith be
Tha e math a bhith be


Chorus x2

Ending

G      Dsus4     Cadd9
Dachaigh mo smuaintean gu brth


Sorry if the positioning of the chords is off, I'm
afraid I don't speak a word of gaelic, so it was
something of a challenge to figure out which word
was which. I'm fairly sure the chords are right, though,
this video shows most of them pretty clearly:
http://www.youtube.com/watch?v=42rxfDfj_nY
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z