Maryzark - M3 tab

Song: M3
Artist: Maryzark
Tuning: Standard
Tabbed by: Marco Polo Bayani

“mganda tong kantang to”

. - palm mute
x - mute

Intro:
E------4--3------4--3-------4--3------4--3-------|
B--4----------4----------4----------4--------4---|
G------------------------------------------------|
D—-----------------------------------------------|
A------------------------------------------------|
E------------------------------------------------|

E------------------------------------------------|
B------------------------------------------------|
G------------------------------------------------|
D-5---5---5--------6-------6--------6-----6------|
A-5---3---5--------6-------6--------6-----6------|
E-3-------3----4-4----4-4-----4-4-----4-4--------|
        . .  . .   . .   . .

E------------------------------------------------|
B------------------------------------------------|
G------------------------------------------------|
D-8--------5--------5-------6--------------------|
A-6--------3--------5-------6--------------------|
E-------------------3-------4--------------------|

Verse1:
E------------------------------------------------|
B------------------------------------------------|
G------------------------------------------------|
D-8------5--------5--------6---------------------|
A-6------3--------5--------6---------------------|
E-----------------3--------4---------------------|
 .   .    .    .

E------------------------------------------------|
B------------------------------------------------|
G------------------------------------------------|
D-8------5--------5--------6---------------------|
A-6------3--------5--------6---------------------|
E-----------------3--------4---------------------|
 .   .    .

Chorus1:
E------------------------------------------------------------|
B------------------------------------------------------------|
G------------------------------------------------------------|
D-8--------5--------5---------6------6------6------6---------|
A-6--------3--------5---------6------6------6------6---------|
E-------------------3-----4-4----4-4----4-4----4-4-----------|
             . .  . .  . .  . .

E------------------------------------------------|
B------------------------------------------------|
G------------------------------------------------|
D-8--------5--------5-------6--------------------|
A-6--------3--------5-------6--------------------|
E-------------------3-------4--------------------|

Verse2:
E---------------------------------------------------------|
B---------------------------------------------------------|
G------8-------8---8---------------5----------5----5------|
D------8-------8---8(2x)-----------5----------5----5(2x)--|
A-6-6-----6-6----6------------3-3------3-3----3-----------|
E---------------------------------------------------------|
 . .   . .  .      . .   . .  .

E---------------------------------------------------------|
B---------------------------------------------------------|
G---------------------------------------------------------|
D-----5-------5-----5--------------6-------6---6----------|
A-----5-------5-----5-(2x)---------6-------6---6(2x)------|
E-3-3----3-3-----3------------4-4----4-4---4--------------|
 . .  . .   .      . .  . .  .

E---------------------------------------------------------|
B---------------------------------------------------------|
G------8------8-----8--------------5--------5---5---------|
D------8------8-----8(2x)----------5--------5---5(2x)-----|
A-6-6-----6-6----6------------3-3------3-3----3-----------|
E---------------------------------------------------------|
 . .   . .  .      . .   . .  .

E---------------------------------------------------------|
B---------------------------------------------------------|
G---------------------------------------------------------|
D-----5-------5-----5---------6666"tyempo nyo nlang-------|
A-----5-------5-----5-(2x)----6666-sa part n to kung gano-|
E-3-3----3-3-----3------------4444----katagal"------------|
 . .  . .   .

Chorus2:
E---------------------------------------------------------|
B---------------------------------------------------------|
G---------------------------------------------------------|
D-8--------5--------5---------6------6-------6------6-----|
A-6--------3--------5---------6------6-------6------6-----|
E-------------------3-----4-4----4-4----4-4----4-4--------|
             . .  . .  . .  . .

E----------------------------------------------|
B----------------------------------------------|
G----------------------------------------------|
D-8--------5--------5-------6------------------|
A-6--------3--------5-------6------------------|
E-------------------3-------4------------------|

E----------------------------------------------|
B----------------------------------------------|
G----------------------------------------------|
D-2--2-2----5--5-5----6--666666666-------------|
A-2--2-2----5--5-5----6--666666666-------------|
E-1--1-1----3--3-3----4--444444444-------------|
   . .    . .    .........

Bridge:
E----------------------------------------------|
B----------------------------------------------|
G-8---8--7--7----7---8--------7h8--10--8--7----|
D----------------------(5x)--------------------|
A---6----------6-------------------------------|
E----------------------------------------------|

E----------------------------------------------|
B----------------------------------------------|
G------8-----8----8---------xxxxxxxx-----------|
D------8-----8----8(6x)-----xxxxxxxx-----------|
A-6-6----6-6----6-----------xxxxxxxx-----------|
E---------------------------xxxxxxxx-----------|
 . .  . .  .

(Repeat Chorus)
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z