Misc Unsigned Bands - Traphic Jam - Fasdheefa Dhaathee tab

Highlighted       Show chord diagrams
Intro: Dm, C, Am, Am, Dm, C, Am,


Am           Dm
hoadhimey hinithun eyna gaathun

     C       Am
dhaadhi kaarin, masdhee ufalun

Am          Dm
Visnaa fikureh eynaa nukurey

   C      Am
Ekuga ulhumah, hairan maveemey

   C        Dm
Mee mashah vaa varuge kameh noon

     Am
fasdheefa dhaathee

   C        Dm
Mee mashah vaa varuge kameh noon

     Am
fasdheefa dhaathee


Am, C, Am, Am, Dm, C, Am


Am           Dm
Tharithah fiyajahaathan feneye,

  C         Am
Furihamaye, Handhuge farikamu

Am          Dm
Ekuga mashah ulhedhi dhaanehey

      C     Am    
Aadheys koh bunamey, Fasthee nudhaashey

  C           Am
Meemashah vaavaruge kameh noon,

     Am
Fasdheefa dhaathee


  C           Am
Meemashah vaavaruge kameh noon,

     Am
Fasdheefa dhaathee


Am, C, Am, Am, Dm, C, Am


Am         Dm
Visnaa dheyn ulhefa dhaaneye

   C          Am
Adhi annaaneye, maayoos vefaa hurey

 Am       Dm    C
Gislaa romun bunedheyneye, majuboorey

   Am
Enoon gotheh nethey,

  C           Am
Mee mashah vaavaruge kameh noon

     Am
Fasdheefa dhaathee


  C           Am
Meemashah vaavaruge kameh noon,

     Am
Fasdheefa dhaathee


  C           Am
Meemashah vaavaruge kameh noon,

     Am
Fasdheefa nudhaashey

Here is the official direct link of the band website http://www.traphicjam.com/
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z