Misc Unsigned Bands - Hezy Levy - Jerusalem Of Gold chords

Highlighted       Show chord diagrams
Jerusalem of Gold
Song by: Naomi Shemer
Performed by: Hezy Levy

Verse 1:
Em7        Dm
Avir harim tzalul kayayin 
Dm      E
Ve'reiach oranim 
E7          Dm
Nissa be'ru'ah ha'arbayim 
Dm7  Em Bm Em
Im kol pa'amonim 
Em7        Dm
U've'tardemat ilan va'even 
Dm       E
Shvuyah ba'halomah 
E7           Dm
Ha'ir asher badad yoshevet 
Dm7   Em Bm Em
U've'libbah homah 


Chorus:
Em   Dm      C
Yerushalayim shel zahav 
C     Am       Em
Ve'shel nehoshet ve'shel ohr 
E7    Am  Bm  Em
Ha'lo le'chol shirayich 
C  Bm Em7
Ani kinnor, 
Em   Dm      C
Yerushalayim shel zahav 
C     Am       Em
Ve'shel nehoshet ve'shel ohr 
E7    Am  Bm  Em
Ha'lo le'khol shirayich 
C  Bm Em
Ani kinnor. 

Verse 2:
Hazarnu el borot ha'mayim 
La'shuk ve la kikkar 
Shofar koreh be'Har ha'Bayit 
Ba'ir ha'attikah 
U'va'me'arot asher ba'selah 
Alpei shemashot zorhot 
Nashuv nered el Yam ha'Melah 
Be'derekh Yeriho 

Chorus

Verse 3:
Akh be'vo'i ha'yom la'shir lach 
Ve'lach likshor ketarim 
Katonti mi'ze'ir bana'ich 
U'me'aharon ha'meshorerim 
Ki shemech zorev et ha'sefatayim 
Ke'neshikat saraf 
Im eshkakhekh Yerushalayim 
Asher kullah zahav 

Chorus

Note: This is not an exact recreation of Hezy Livy's version 
(http://www.youtube.com/watch?v=FiDyezzcq5E). I changed the key (sing first note 
of verse as B), and did not include intro tabs. I am very new at this, so 
constructive criticism is appreciated!
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z