Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Misc Unsigned Bands - Lee Sun Hee - Fox Rain tab

-------------------------------------------------------------------------------
               Fox Rain Lee Sun Hee
-------------------------------------------------------------------------------
For Solo Guitar
Tabbed by: maaamoi

Capo 3 (acoustic version - capo 2)


Intro
e|------2-2--2--0-----5-------------------------0-----3/5--2-----------------|
B|-0---------------3------5-5----3-2-0--2--2/3----------------------2--------|
G|------------------------2-2-----------0---0--------------------2-----------|
D|----0--------------------------------------------2----------2--------------|
A|----------------------------------------------0----------0-----------------|
E|-3------------------2-2-----2------0---------------------------------------|

e|---0-2-----2---2--0----------------------------------0--2--------2---------|
B|-3-------0-----------3--2--3--5--3---3---3--0--2--3-----------3--3----3p2--|
G|-------0----------------2--------4---4---4-----0-----------2-----2---------|
D|--------------------------------------------------------0------------------|
A|---------------------------------2-2-----------0---------------------------|
E|-----3-------3----------2--------------0-----------------------------------|

Part1
e|------2-2--2--0-----0-----------------------0--------2--------2------------|
B|-0------0--------3--2---2-2--------0--2--3--------3--------3--3------------|
G|------------------------2-2----4-2----0-----------------2-----2------------|
D|----0------------------------------------------2-----0---------------------|
A|--------------------------------------------0------------------------------|
E|-3------------------2-2-----2------0---------------------------------------|

e|---0-2-----2---2--0----------------------------------0--------2--2---------|
B|-3-------0-----------3--2--3--5--3---3---3--0--2--3-----3------------------|
G|-------0----------------2--------4---4---4-----0---------------------------|
D|-----------------------------------------------------------0---------------|
A|---------------------------------2-2-----------0--------0------------------|
E|-----3-------3----------2--------------0-----------------------------------|

e|------2-2--2--0-----5------------------------0-----3/5--2--------2---------|
B|-0------0--------3--2--5-3-2----3-2-0--2--3-------------------3--3---------|
G|-----------------------2-2-------------0-------------------2-----2---------|
D|----0-------------------------------------------2-------0------------------|
A|---------------------------------------------0-----------------------------|
E|-3------------------2--------2------0--------------------------------------|

e|---0-2-----2---2--0----------------------------2-0-------------------------|
B|-3-------0-----------3--2--3--5--3---2-0-2/3-------2/3-0-3-3---3-----------|
G|-------0----------------2--------4---3-------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------0-0-------------|
A|---------------------------------2-2-------------0-------------------------|
E|-----3-------3----------2--------------0-----0-----------------------------|

Part2
e|----0--2--2---2--0--------0---------------5--3--3--2--0----------5--2---2--|
B|-3--------2---2--2--3--2-----3--2--3---3--3--------0-----3~--5---2--2---2--|
G|-----------------------2--------2--4---4---------------------2-------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|----------4-4-------------2--------2---------------------------------------|
E|-----------------2-----2-------------0----3-----3--3---------2-2----2-2----|

e|-2--0----------2-0-----------0-----2-2-2---0-0/2-/5-0----------------------|
B|-2-----4--5---------3--2--3-----3--0---0---0--0-----------3--2~-------3p2--|
G|----------2------------2--2------------------------------------------------|
D|-----------------------0-------------------------------2-------------------|
A|-4--------------------------------------------------0--------0-------------|
E|----------2-2----2-----------------0-----0-0-------------------------------|

Intro/Part1
e|------2-2--2--0-----5-------------------------0-----3/5--2-----------------|
B|-0---------------3------5-5----3-2-0--2--2/3----------------------2--------|
G|------------------------2-2-----------0---0--------------------2-----------|
D|----0--------------------------------------------2----------2--------------|
A|----------------------------------------------0----------0-----------------|
E|-3------------------2-2-----2------0---------------------------------------|

e|---0-2-----2---2--0----------------------------2-0-------------------------|
B|-3-------0-----------3--2--3--5--3---2-0-2/3-------2/3-0-3-3-------3-------|
G|-------0----------------2--------4---3---------------------------0---------|
D|-----------------------------------------------------------0--0------------|
A|---------------------------------2-2-------------0-------------------------|
E|-----3-------3----------2--------------0-----0-----------------------------|

Dubidubidu
e|---0-2-0--------------------2----------------------2-----------------------|
B|-3-------3-2-0--3-2-3-2-3---3---3------3-2-3-2-3---3---3-------------------|
G|----------------0---------------0------2---------------2-------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|-------------3------------3---3---3-2------------2---2---2-0---------------|

e|-------0-2--------0-2--------0-2--5--2~------------------------------------|
B|-3-2-3---3--3-2-3---3--3-2-3---3-------------------------------------------|
G|-0----------0----------0---------------------------------------------------|
D|--------------------0----------0-------------------------------------------|
A|---------0-----------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

e|----------------2----------------------5---2-------------------------------|
B|----3-2-3-2-3---3---3------3-2-3-2-3---3---3-------------------------------|
G|----0---------------0------2-----------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|-3------------3---3---3-2------------2---2---2-0---------------------------|

e|-------0-2--------0-2--------0-2-----2-------------------------------------|
B|-3-2-3---3--3-2-3---3--3-2-3---3-------------------------------------------|
G|-0----------0----------0---------------------------------------------------|
D|--------------------0----------0--0----------------------------------------|
A|---------0-----------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

Part2
e|----0--2--2---2--0--------0---------------5--3--3--2--0----------5--2---2--|
B|-3--------2---2--2--3--2-----3--2--3---3--3--------0-----3~--5---2--2---2--|
G|-----------------------2--------2--4---4---------------------2-------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|----------4-4-------------2--------2---------------------------------------|
E|-----------------2-----2-------------0----3-----3--3---------2-2----2-2----|

e|-2--0----------2-0-----------0-----2-2-2---2/3-3-0---0-----5--3------------|
B|-2-----4--5---------3--2--3-----3--0---0---------0------3------------------|
G|----------2------------2--2------------------------------------------------|
D|-----------------------0---------------------------------------------------|
A|-4-----------------------------------------------0-0-----------------------|
E|----------2-2----2-----------------0-----0---------------------------------|

e|-2---2--0--------0---------------5--3--3--2--0----------5--2---2-----------|
B|-2---2--2--3--2-----3--2--3---3--3--------0-----3~--5---2--2---2-----------|
G|--------------2--------2--4---4---------------------2----------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|-4-4-------------2--------2------------------------------------------------|
E|--------2-----2-------------0----3-----3--3---------2-2----2-2-------------|

e|-2--0----------2-0-----------0-----2-2-2---0-0/2-/5-0----------------------|
B|-2-----4--5---------3--2--3-----3--0---0---0--0-----------3--2~------------|
G|----------2------------2--2------------------------------------------------|
D|-----------------------0-------------------------------2-------------------|
A|-4--------------------------------------------------0--------0-------------|
E|----------2-2----2-----------------0-----0-0-------------------------------|

Intro/Part1
e|------2-2--2--0-----5-------------------------0-----3/5--2-----------------|
B|-0---------------3------5-5----3-2-0--2--2/3----------------------2--------|
G|------------------------2-2-----------0---0--------------------2-----------|
D|----0--------------------------------------------2----------2--------------|
A|----------------------------------------------0----------0-----------------|
E|-3------------------2-2-----2------0---------------------------------------|

e|---0-2-----2---2--0----------------------------2-0-------------------------|
B|-3-------0-----------3--2--3--5--3---2-0-2/3-------2/3-0-3-3-------3-------|
G|-------0----------------2--------4---3---------------------------0---------|
D|-----------------------------------------------------------0--0------------|
A|---------------------------------2-2-------------0-------------------------|
E|-----3-------3----------2--------------0-----0-----------------------------|

Dubidubidu
e|---0-2-0--------------------2----------------------2-----------------------|
B|-3-------3-2-0--3-2-3-2-3---3---3------3-2-3-2-3---3---3-------------------|
G|----------------0---------------0------2---------------2-------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|-------------3------------3---3---3-2------------2---2---2-0---------------|

e|-------0-2--------0-2--------0-2--5--2~------------------------------------|
B|-3-2-3---3--3-2-3---3--3-2-3---3-------------------------------------------|
G|-0----------0----------0---------------------------------------------------|
D|--------------------0----------0-------------------------------------------|
A|---------0-----------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

e|----------------2----------------------5---2-------------------------------|
B|----3-2-3-2-3---3---3------3-2-3-2-3---3---3-------------------------------|
G|----0---------------0------2-----------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|-3------------3---3---3-2------------2---2---2-0---------------------------|

e|-------0-2--------0-2--------0-2-------------------------------------------|
B|-3-2-3---3--3-2-3---3--3-2-3---3-------------------------------------------|
G|-0----------0----------0---------------------------------------------------|
D|--------------------0----------0-------------------------------------------|
A|---------0-----------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

e|---0-2-0--------------------2----------------------2-----------------------|
B|-3-------3-2-0--3-2-3-2-3---3---3------3-2-3-2-3---3---3-------------------|
G|----------------0---------------0------2---------------2-------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|-------------3------------3---3---3-2------------2---2---2-0---------------|

e|-------0-2--------0-2--------0-2--5--2~------------------------------------|
B|-3-2-3---3--3-2-3---3--3-2-3---3-------------------------------------------|
G|-0----------0----------0---------------------------------------------------|
D|--------------------0----------0-------------------------------------------|
A|---------0-----------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

e|----------------2----------------------5---2-------------------------------|
B|----3-2-3-2-3---3---3------3-2-3-2-3---3---3-------------------------------|
G|----0---------------0------2-----------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|-3------------3---3---3-2------------2---2---2-0---------------------------|

e|-------0-2--------0-2------------------------------------------------------|
B|-3-2-3---3--3-2-3---3------------------------------------------------------|
G|-0----------0--------------------------------------------------------------|
D|--------------------0------------------------------------------------------|
A|---------0-----------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

e|----2-0-2-0-2---0----------2-0-2-0-2---5-----------------------------------|
B|----3---------------3------3---------------3-------------------------------|
G|--------------------0----------------------0-------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|-3------------3---3---3-2------------2---2---2-0---------------------------|

e|-------0-2--------0-2--------0-2-------------------------------------------|
B|-3-2-3---3--3-2-3---3--3-2-3---3-------------------------------------------|
G|-0----------0----------0---------------------------------------------------|
D|--------------------0----------0-------------------------------------------|
A|---------0-----------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|
************************************

| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
| b  Bend
| pb Pre-bend
| br Bend release
| pbr Pre-bend release
| brb Bend release bend

************************************

Tap to rate this tab
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z