Misc Unsigned Bands - Fasy - Handhaa chords

Highlighted       Show chord diagrams
Bm       A      Bm
Handhaa thiya  dhey nala handhuvaru  thakun 
G    F#   Bm
Nuli  bey thiya    dhey hithi   sazaa 
A    F#,   G,   F#
Mi adu a    haa buna    mey       
Bm   A    Bm
Handhaa mifa  zaa ufalun dhen     furaa 
G    F#   Bm
Nufi  laane hi    thun dhen    asaru 
A    F#   Bm
dhen  nazaru dhen   asaru buna   mey 

Bm   G    A    Bm
Ey my han    dhaa vaanama  vaashey ka   laa 
G    F#   Bm,   G,   F#
Vakivunu    reytha miufaa  thedhu bu   ney       
Bm   G    A    Bm
Reytha ufaa   dhekilan    than than balaa 
G    F#   G
Vaashey     ufalun ekugaa  vathee     veeraana 
A    F#   A    G    Bm
Dheeva naa   kuruvee thiya  dhey sa zaa 
Handhaa thiya dhey nala handhuvaru thakun 
Nulibey thiyadhey hithi sazaa 
Mi adu ahaa bunamey 
Handhaa mifazaa ufalun dhen furaa 
Nufilaane hithun dhen asaru 
dhen nazaru dhen asaru bunamey 
Ey saahibaa hinithun veemaa kalaa 
Alikan fathuraa mi fazaa ali ve ey 
Veynaa ufaa dhinrey handhuvaru hilaa 
Vindhaa gulhumun fanaa vaathee veeraana 
Dheevaanaa kuruvee dhiya dhey sazaa 
Bm   G    A    G    F#
kathi Nazarakun balaa hithu vindhaa gu    lhaafi yey 
G
thiya baa    kygaa thiya hiyanygaa 
A    G    F#   G    F#   Bm
Nimigen ma   dhaanvy hey   O'gaa ve    dheynu hey) 
Do.................... 
Handhaa thiya dhey nala handhuvaru thakun 
Nulibey thiyadhey hithi sazaa 
Mi adu ahaa bunamey 
Handhaa mifazaa ufalun dhen furaa 
Nufilaane hithun dhen asaru 
dhen nazaru dhen asaru bunamey 
Ey saahibaa hinithun veemaa kalaa 
Alikan fathuraa mi fazaa ali ve ey..oh..wow 
Veynaa ufaa dhinrey handhuvaru hilaa 
Vindhaa gulhumun fanaa vaathee veeraana 
Dheevaanaa kuruvee dhiya dhey sazaa
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z