Oag - Creeppy Crawlies tab

Creeppy Crawlies (tabs) - O@G           adi_hitcharde@yahoo.com

By Adi Hakimi/Hitcharde

Intro/Verse

I felt so happy today

e|-3--3--3--3-|  
B|-3--3--3--3-|
G|-3--3--3--3-|
D|-5--5--5--5-|
A|-5--5--3--3-|
E|-3--3--3--3-|

When I knew that u are comming to stay,yea yea

e|-5--5--5--5-|
B|-5--5--5--5-|
G|-5--5--7--7-|
D|-7--7--7--7-|
A|-7--7--5--5-|
E|-5--5--5--5-|

Chorus

Creepy crawlies growing in my mind..

e|-5--5--3--3-|
B|-5--5--3--3-|
G|-5--5--5--5-|                   
D|-7--7--5--5-|
A|-7--7--3--3-|
E|-5--5--3--3-|

when I can't get no satisfaction.

e|-3--3--5--5-|
B|-3--3--5--5-|
G|-4--4--7--7-|
D|-5--5--7--7-|
A|-5--5--5--5-|
E|-3--3--5--5-|


pandai2 la korg...berdasar kan tab yg aku bgi...klu silap pape.... adi_hitcharde@yahoo.com


Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z