Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Piter Wilkens - Dunsje Mei Dy chords

Highlighted       Show chord diagrams
Em : 0-2-2-0-0-0
Am : X-0-2-2-1-0
Bm : 2-2-4-4-3-2

[intro]

Em
---0-0---0-0---0-0--------|
---0-0---0-0---0-0--------|
---0-0---0-0---0-0--------|
---2-2---2-2---2-2--------|
--------------------------|
-0-----0-----0-----0-2-3--|


  Em            Am
Sis Jitske, sis fanke, skink my nochris yn
  Em            Bm
foardat ik wer in nacht yn it tsjuster ferdwyn
  Em           Am
ik kom hjir al salang, do kinst my sa goed
   Bm
en ik wol net wer allinne nei hs ta gean hjoed
  Am          Em
It is slutingstiid en de kroech is al leech
  Am          Bm
en wat ik dy freegje is wier net sa dreech
  Am                Em
de wrld fan tsjintwurdich, it giet on my foarby
    Bm              Em
mar dat kin ik ferjitte as ik dnsje mei dy
    


  Em           Am
Sis Jitske myn frijheid, drfoar doch ik in moard
    Em          Bm
mar myn jild smyt ik altyd as wetter oerboard
  Em              Am   
de bern hjir se sjogge my as in alkoholist
    Bm                  
mar ik focht ek foar har frijheid, ik wie in baas masinist
     Am            Em
'k Ha de oarloch oerlibbe, it lok lake my oan
    Am              Bm 
mar myn maten fan eartiids binn' allegear al ferstoarn
   Am            Em 
hege piken, djippe deltes, sa gie dat mei my
  Bm            Em 
en lit my no dnsje, dnsje mei dy  Em          Am
Sis Jitske ik ha my noait bn oan in frou
  Em                 Bm
'k ha it in pear kear besocht, mar ik wie sy net trou
  Em         Am 
ik ken elke haven, ik ken elke hoer
  Bm
en krige ik de kns, dan die ik it grif oer
  Am                 Em  
Do wolst it net leauwe, mar 'k wie in tke jong fint
   Am           Bm
en ik libbe foar de folle twahndert prosint
  Am          Em 
ik libbe sa blier en sa rom en sa frij
  Bm            Em 
mar kom lit my dnsje, dnsje mei dy  Em             Am 
Sis Jitske, sis fanke, it is om dy dat ik hjir kom
  Em            Bm
do litst my mar seure en ik praat soms sa dom
  Em               Am
ik wit it wurdt hurd minder mei 't lde ferstn
  Bm 
mar draai noch in bandsje en jou my dyn hn
  Am           Em 
Myn libben hie kleur en it wie lang net min
   Am            Bm
en om hjir fuort te tarren, droan ha 'k gjin sin
   Am          Em
alles wat ik noch ha, o do krijst it fan my
  Bm                 Em 
as ik noch ien kear dnsje, ja dnsje mei dy


Em Am Em Bm Em Am Bm   
Am Em Am Bm Am Em Bm Em  Em            Am
Sis Jitske, sis fanke, skink my nochris yn
  Em          Bm   -BREAK- 
foardat ik foargoed yn it tsjuster
Em
ferdwyn


http://www.piterwilkens.nl/
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z