Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Popa Chubby - Palce Of The King tab

Palace of the King
(Popa Chubby – « Booty and the Beast » )


Chords :

Verse:
D / D
D / D
D / F#7 / G7 / A#7
D / A / D

Refrain:
C  / G  / D
C  / G  / F / A

 

Intro :|------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------|
|------—-----------------------------------------------|
|------------------------------------------------------|
|------5-----5-----5---8-—-----5-----5-----5-----------|
|--/7-----7-----7--—-------/7-----7-----7-----X/-------|

|------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------|
|------—-----------------------------------------------|
|------------------------------------------------------|
|------5-----5-----5---8-—-----5-----5-----5-----------|
|--/7-----7-----7--—-------/7-----7-----7-----X/-------|


|--15FB--13-------------------------------L------------|
|------------15~~/--------3--------3—-(3)--E-----------|
|------—-------------1/2—-2—-2/1p0-----2----T-R--------|
|--------------------------------------0-------I-------|
|------------------—----------------------------N------|
|--------------—---------------------------------G-----|


|-----------L--------------10--------10----13B~~-10----|
|--2--2---2--E----------------10--13----10-------------|
|--0--0--—3---T-R-----2/11-----------------------------|
|--0--0---0------I-------------------------------------|
|-----------------N-—----------------------------------|
|--------------—---G-----------------------------------|
|-------------10---------------------------------------|
|--13--10---------------------------10---10----13------|
|------—---12-----12B12p10-12-12-10-12FB-12FB-(12FB)12-|
|------------------------------------------------------|
|------------------—-----------------------------------|
|--------------—---------------------------------------|


|------------------------------------------------------|
|----------2--2--2--L-E-T------------------------------|
|--10~~/---0-—0--3--R-I-N-G----------------------------|
|----------0--0--0-------------------------------------|
|------------------—-----------------------------------|
|--------------—---------------------------------------|Solo :|---------------------------13/------------------------|
|--15~~-15~~-15~~-15~~-15~~-----(0)--------------------|
|------—-------------------------0--------------10-----|
|--------------------------------0--------12-10----12--|
|------------------—----------------10-12--------------|
|--------------—---------------------------------------|

|--------------------------10/-------------------------|
|----------------------------------10~~-10~~-10~~-10~~-|
|------—---------------------------10~~-10~~-10~~-10~~-|
|-----10-12-/12~~-12~~-12~~----------------------------|
|--12----------------—---------/12---------------------|
|--------------—---------------------------------------|


|------------------------------------------------------|
|--10~~-10~~-10~~-10~~-10~~-10~~-10~~-/15--15-15-------|
|--10~~-10~~-10~~-10~~-10~~-10~~-10~~------------------|
|------------------------------------------------------|
|------------------—-----------------------------------|
|--------------—---------------------------------------|

|--------------------------------10-13FB-13~~-10-------|
|--15p13-----15p13-----15p13---------------------13-10-|
|------—14-12-----14-12-----14-12----------------------|
|------------------------------------------------------|
|------------------—-----------------------------------|
|--------------—---------------------------------------|

|------10--10---13FB-13~~-10h13p10----10---------------|
|----10--13--10--------------------13----/15~~-15~~----|
|--12----—---------------------------------------------|
|------------------------------------------------------|
|------------------—-----------------------------------|
|--------------—---------------------------------------|


|--13-14-15p14-15p14-15p14-15p14-15FB-----------------|
|-------------------------------------15-15~~---------|
|------—----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------|
|------------------—----------------------------------|
|--------------—--------------------------------------|

|-----------------------------------------------------|
|------13~---13~---13~---13~---13~---13~--------------|
|--/14~---14~-—-14~---14~---14~---14~----14/12-10-12--|
|-----------------------------------------------------|
|------------------—----------------------------------|
|--------------—--------------------------------------|

|-------------10------10------------------------------|
|-------10-13----13FB----13-10---10-------------------|
|--10b~~----—------------------12---12B12p10-12-12-10-|
|-----------------------------------------------------|
|------------------—----------------------------------|
|--------------—--------------------------------------|

|-----------------------------------------------------|
|-------------12-10---2--2--2--2--2—---10FB----10--7--|
|--12B12-10---12—10---0--3--3--3--3-------------------|
|----------12---------0--0--0--0--0-------------------|
|------------------—----------------------------------|
|--------------—--------------------------------------|

|-----------------------------1-------------1-1-1-1---|
|-------------------------3--------3---3-3/-0-0-0-0---|
|--9B9p7-9~~-9B-7~~/--1/2---2---/2---2----------------|
|-----------------------------------------------------|
|------------------—----------------------------------|
|--------------—--------------------------------------|

|--1-1------10---------------------------3---3--3-----|
|--0-0---------10—13FB13-10--------------2---2--2-----|
|------—/11-----------------12/----------2—--2--2-----|
|-------------------------------(2)-(2)--2---2--2-----|
|------------------—-------------0---0---0---0--0-----|
|--------------—--------------------------------------|

|-----------------------------------------------------|
|--X-X--7--7--------------7---8--7-L---R--------------|
|--X-X--7-—7--------------7---7--7--E---I-------------|
|--X-X--7--7--------------7---9--7---T---N------------|
|-------5--5------5---8/—-----------------G-----------|
|-------------5h7-—-7---------------------------------|Outro :|-----------------------------------------------------|
|--7--7--------------------(10)-----------------------|
|--7--7--—12B12p10-12p10----10--12-10~~-----10-12b----|
|--7--7------------------12-------------/12-----------|
|--5--5--------------—--------------------------------|
|--------------—--------------------------------------|

|-----------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------|
|--12b-12B-12FB-12FB-12FB—-12B12p10-12-12-12-10-/-11--|
|-----------------------------------------------------|
|------------------—----------------------------------|
|--------------—--------------------------------------|

|--------10-------------------------------------------|
|--10-13----13FB—13~~-10-13-10--10-13-10--10-13-10----|
|------—----------------------12--------12--------12--|
|-----------------------------------------------------|
|------------------—----------------------------------|
|--------------—--------------------------------------|

|-----------------------------------------------------|
|--10-13-10--10-13-10--10-13-10--10-13-10—10-13-10----|
|------—---12--------12--------12--------12-------12--|
|-----------------------------------------------------|
|------------------—----------------------------------|
|--------------—--------------------------------------|

|---------------13FB-13~~-10--10-----10--10--13-10----|
|--10-13-10--10-------------13-----10--13--10-----10--|
|------—---12-------------------12B-------------------|
|-----------------------------------------------------|
|------------------—----------------------------------|
|--------------—--------------------------------------|


|--12-10----------------------------------------------|
|-------10------------------12B—12B-12B-12B12B12B-----|
|------—--12B12p10-12-12-10-12B-12B-12B-12B12B12B-----|
|-----------------------------------------------------|
|------------------—----------------------------------|
|--------------—--------------------------------------|

|-----------------------------------------------------|
|--12--12--12—-12B-12B---12B-12B--------------—12B/---|
|--12B-12B-12B-12B--—-12B----12B----------------------|
|------------------------------T-R-E-M-O-L-O----------|
|------------------—----------------------------------|
|--------------—--------------------------------------|

|-----------------------------------------------------|
|--12-12-10/--7--7------------7--7------------7--7----|
|--12-12-10/-—7--7------------7--7------------7--7----|
|-------------7--7------------7--7------------7—-7----|
|-------------5--5---—-5---8--5--5-----5------5--5----|
|--------------—----5h7--7----------5h7--7-1----------|

|-----------------------------------------------------|
|------------7--7------------7--7------------7--7-----|
|------—-----7--7------------7--7------------7--7-----|
|------------7--7------------7--7------------7--7-----|
|-----5---8--5--5-----5-—----5--5-----5---8--5--5-----|
|--5h7--7----------5h7—-7-1--------5h7--7-------------|

|------------------------------------------------L----|
|------------7--7------------7--7--------------7-E----|
|------—-----7--7------------7--7---Y-E-A-H-!--7-T-R--|
|------------7--7------------7--7--------------7---I--|
|-----5------5--5-----5—--8--5--5--------------5---N--|
|--5h7--7-1--------5h7-—7--------------------------G--|

|-------10------8------7------5------3------2------0--|
|-----------------------------------------------------|
|--/11-----\9—----\7------\5-----\4-----\2-----\0-----|
|-----------------------------------------------------|
|------------------—----------------------------------|
|--------------—--------------------------------------|
FINGERS STYLE

|--1--------------------------------------------------|
|----3-3----1-3-1/3---1-------------------------------|
|------—-/2---------2--2-2/1-0-0-/2\1p0-1-------------|
|-------------------0---------------------------------|
|------------------—----------------------3Trill5-----|
|--------------—--------------------------------------|

|-----------------------------------------------------|
|---------L-E-T---------------------------------------|
|-----(2)-—-----R-I-N-G-------------------------------|
|--3b--0----------------------------------------------|
|------------------—----------------------------------|
|--------------—--------------------------------------|

Guide to Tablature

b:1/4 bend
B:1/2 bend
FB:full bend
5FB5:bend and release
5FB5p0:bend, release and pull off 
h:hammer on
p:pull off
/:slide  
~:vibrato
PM:Palm Muted
.:dotted note
X:note played with heavy damping 

---------------------------------------------
“Palace of the King” by Popa Chubby, as heard on the album “Booty and the Beast”

Transcription: Frιdιric Winne 

choko_tof@yahoo.fr – http://www.popachubby.net
Try the Brussels City Blues !
Tap to rate this tab
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z