Guitaretab - guitar tabs
Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ramones - Havana Affair tab

Ramones 
Havana Affair 
Kris The Great(calm down ladies)

intro x2
 B       D  A
e-----------------------------------
b-----------------------------------
D-4-4-4-4-4-4-4-7-7-7---------------
G-4-4-4-4-4-4-4-7-7-7-7-7-7---------
A-2-2-2-2-2-2-2-5-5-5-7-7-7---------
E---------------------5-5-5---------

verse x2
  B        G     A        F#
e----------------------------------------------------------
b----------------------------------------------------------
G-4-4-4-4-4-4-4--------------------------------------------
D-4-4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-4-4-4-4-4-4-4--
A-2-2-2-2-2-2-2-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-4-4-4-4-4-4-4--
E---------------3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2--
[ Tab from: http://www.guitaretab.com/r/ramones/121909.html ]
Chorus
   G       F#         B      G  F#
e------------------------------------------------------------------
b------------------------------------------------------------------
D-------------------------------------4-4-4-4-4-4-4----------------
G-5-5-5-5-5-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-2-----4-4-4-4-4-4-4-5-5-5-4-4-4----
A-5-5-5-5-5-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-2--x2-2-2-2-2-2-2-2-5-5-5-4-4-4-x2-
E-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-4-4-4-4-------------------3-3-3-2-2-2----

Verse x2 

Chorus

Guitar Piece
 A B       D e A B   D e A B  D e
e-----------------------------------------------------
b-----------------------------------------------------
G-------------------7-9----------7-9---------7-9------
D-7-9-9-9-9-9-9-9-9-7-9--7-9-9-9-7-9-5-9-9-9-7-9------
A-7-9-9-9-9-9-9-9-9-5-7--7-9-9-9-5-7-5-9-9-9-5-7------
E-5-7-7-7-7-7-7-7-7------5-7-7-7-----7-7-7-7----------

Verse x2

Chorus

Guitar Piece

Verse x2

Chorus

and end in a B chord
Related for Havana Affair tab