Guitaretab - guitar tabs
Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Shlomo Carlebach - Beshem Hashem tab

Carlebach - Beshem Hashem


Em------D-------Am--------Em
B'shaim Hashem elokay yisrael
[ Tab from: http://www.guitaretab.com/s/shlomo-carlebach/81576.html ]
Em--------D--------Am------Em
M'yimini Michael um'smoli gavriel

Em--------G-------D---------Em
Umilfanai uriel um'achorai refael

Em-----------G-----------D--------Em
V'al roshi, v'al roshi, sh'chinas kel.

Related for Beshem Hashem tab