Guitaretab - guitar tabs
Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Like - What I Say And What I Mean tab

THE LIKE
WHAT I SAY AND WHAT I MEAN

MAIN RIFF-
e)--------------|
B)--------------|
G)-6-6-6-6-6--4-|
D)-6-6-6-6-6--4-|
A)-4-4-4-4-4--2-|
E)--------------|

VERSE-
e)---------|
B)---------|
G)-9~--4~--|
D)-9~--4~--|
A)-7~--2~--|
E)---------|
Walking from the...

e)--------------|
B)--------------|
G)-6-6-6-6-6--4-|
D)-6-6-6-6-6--4-|
A)-4-4-4-4-4--2-|
E)--------------|


PRE/POST-CHORUS-
e)-------------|
B)-------------|
G)-------------|
D)-------------|
A)-7-6-5-4--7~-|
E)-7-6-5-4--7~-|
And I know you're...
[ Tab from: http://www.guitaretab.com/t/the-like/87448.html ]
CHORUS-
e)-----------------|
B)-----------------|
G)-----------------|
D)-5-5-5-5-5-5-5-5-|
A)-5-5-5-5-5-5-5-5-|
E)-3-3-3-3-3-3-3-3-|
Never going back...


e)-----------------|
B)-----------------|
G)-----------------|
D)-7-7-7-7-7-7-7-7-|
A)-7-7-7-7-7-7-7-7-|
E)-5-5-5-5-5-5-5-5-|
That's what I keep...

e)-----------------|
B)-----------------|
G)-----------------|
D)-9-9-9-9-9-9-9-9-|
A)-9-9-9-9-9-9-9-9-|
E)-7-7-7-7-7-7-7-7-|
I'm only going back...

e)-----------------|
B)-----------------|
G)-----------------|
D)-9-9-9-9-9-9-9-9-|
A)-9-9-9-9-9-9-9-9-|
E)-7-7-7-7-7-7-7-7-|
That's what I mean...
*Let first note ring on the second-half of chorus*

MAIN RIFF x2
VERSE x4
PRE/POST-CHORUS x1
CHORUS x2
PRE/POST-CHORUS x1
MAIN RIFF x1
VERSE x4
PRE/POST-CHORUS x1
CHORUS x2
PRE/POST-CHORUS x1
CHORUS x4
Related for What I Say And What I Mean tab