Guitaretab - guitar tabs
Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Throwdown - Speak The Truth tab

Gtr I (B F# B E G# C#) - 'Guitar 1'
Gtr II (B F# B E G# C#) - 'Guitar 2'

  Intro
  Q=145
  $
  4/4
  Gtr I
  PM|  PM   PM    PM  PM   PM|  PM   PM    PM
  S S Q E E Q E  E Q E E E Q  S S Q E E Q E  E Q E E E Q
||-------------------|-----------------|------------------|-----------------||
||o------------------|-----------------|------------------|----------------o||
||-------------------|--------------7--|------------------|-----------------||
||-----------11------|-11------11---5--|----------11------|-11--------------||
||o-0-0-------9------|--9-------9---5--|-0-0-------9------|--9------0-3-1--o||
||--0-0-0--0----0--0-|----0--0----0-5--|-0-0-0--0----0--0-|----0--0-0-3-1---||


  Verse
  PM------------------------------------------------|
  S S S S E S S S S S S E S S  S S S S E S S S S S S Q
||------------------------------|---------------------------|
||o-----------------------------|---------------------------|
||------------------------------|---------------------------|
||------------------------------|---------------------------|
||o-----------------------------|-----------------------3/--|
||--0-0-0-0---0-0-0-0-0-0---0-0-|-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-3/--|


 1.
 PM----------------------------------------|
 S S S S E S S S S S S E S S  S S S S E S S E E Q
|-----------------------------|-----------------------||
|-----------------------------|----------------------o||
|-----------------------------|-----------------------||
|-----------------------------|-----------------------||
|-----------------------------|---------------0-3-1--o||
|-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0---0-0-|-0-0-0-0---0-0-0-3-1---||


 2.
 PM------------------------------------|
 S S S S E S S S S S S E S S  E E E E E E Q
|-----------------------------|----------------|
|-----------------------------|----------------|
|-----------------------------|----------------|
|-----------------------------|----------------|
|-----------------------------|-0-0-0-0-0-3-1--|
|-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0---0-0-|-0-0-0-0-0-3-1--|


  PM|  PM   PM    PM  PM   PM|  PM   PM    PM
  S S Q E E Q E  E Q E E E Q  S S Q E E Q E  E Q E E E Q
||-------------------|-----------------|------------------|------------------||
||o------------------|-----------------|------------------|-----------------o||
||-------------------|--------------7--|------------------|------------------||
||-----------11------|-11------11---5--|----------11------|-11---------------||
||o-0-0-------9------|--9-------9---5--|-0-0-------9------|--9------0-3-1---o||
||--0-0-0--0----0--0-|----0--0----0-5--|-0-0-0--0----0--0-|----0--0-0-3-1----||


 Pre-Chorus
 E S S E S S E E S S E  S S E E S S E S S Q
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-6-x-x-6-x-x-6-6-x-x-6-|-x-x-6-6-x-x-6-x-x-5--|
|-6-x-x-6-x-x-6-6-x-x-6-|-x-x-6-6-x-x-6-x-x-5--|


 Chorus
 PM  PM|  PM|     PM|
 E E E S S Q S S E  +E S S H.
|--------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|
|---0-0-----0------1-|-(1)-----0-------|
|-0-0-0-0-0-0--0-0-1-|-(1)-0-0-0-------|


   PM--------|  PM|     PM|
 +E S S S S S S Q S S E  +E S S H.
|--------------------------|---------------|
|--------------------------|---------------|
|--------------------------|---------------|
|--------------------------|---------------|
|-(0)-------------0------3-|-(3)-----0-----|
|-(0)-0-0-0-0-0-0-0--0-0-3-|-(3)-0-0-0-----|


 PM|  PM|  PM|     PM|
 S S Q S S Q S S E  +E S S H.
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|-----0------0------1-|-(1)-----0-------|
|-0-0-0--0-0-0--0-0-1-|-(1)-0-0-0-------|


                 D.S.
   PM--------|  PM|     PM|
 +E S S S S S S Q S S E  +E S S H.
|--------------------------|---------------|
|--------------------------|---------------|
|--------------------------|---------------|
|--------------------------|---------------|
|-(0)-------------0------3-|-(3)-----0-----|
|-(0)-0-0-0-0-0-0-0--0-0-3-|-(3)-0-0-0-----|


 PM  PM|  PM|     PM|
 E E E S S Q S S E  +E S S H.
|--------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|
|---0-0-----0------1-|-(1)-----0-------|
|-0-0-0-0-0-0--0-0-1-|-(1)-0-0-0-------|


   PM--------|  PM|     PM|
 +E S S S S S S Q S S E  +E S S H.
|--------------------------|---------------|
|--------------------------|---------------|
|--------------------------|---------------|
|--------------------------|---------------|
|-(0)-------------0------3-|-(3)-----0-----|
|-(0)-0-0-0-0-0-0-0--0-0-3-|-(3)-0-0-0-----|


 PM|  PM|  PM|     PM|
 S S Q S S Q S S E  +E S S H.
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|-----0------0------1-|-(1)-----0-------|
|-0-0-0--0-0-0--0-0-1-|-(1)-0-0-0-------|


   PM--------|  PM|     PM|
 +E S S S S S S Q S S E  +E S S H.
|--------------------------|---------------|
|--------------------------|---------------|
|--------------------------|---------------|
|--------------------------|---------------|
|-(0)-------------0------3-|-(3)-----0-----|
|-(0)-0-0-0-0-0-0-0--0-0-3-|-(3)-0-0-0-----|


 Post-Chorus
 E S S E S S E E S S E  S S E E S S E S S Q
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-6-x-x-6-x-x-6-6-x-x-6-|-x-x-6-6-x-x-6-x-x-5--|
|-6-x-x-6-x-x-6-6-x-x-6-|-x-x-6-6-x-x-6-x-x-5--|


  Bridge
  PM--|  PM PM--|  PM   PM PM  PM--------|
  S S S E S E S S S E S E  E S E S E E S S S S S S  4x
||--------------------------|---------------------------||
||o-------------------------|--------------------------o||
||--------------------------|---------------------------||
||--------------------------|---------------------------||
||o-------------------------|--------------------------o||
||--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-6-6-6-6-6-5-5-5-5-5-5-5---||


 Gtr I
 PM--|  PM PM--|  PM   PM PM  PM-----------
 S S S E S E S S S E S E  E S E S E E S S S S S S
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-6-6-6-6-6-5-5-5-5-5-5-5-|
|
| Gtr II
| TP     TP      TP    TP
| H      H       H     H
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-6---------5-------------|
|-5-----------5-----------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|

[ Tab from: http://www.guitaretab.com/t/throwdown/90682.html ]
 -----|  PM PM--|  PM    PM PM   PM--------|
 S S S E S E S S S E S E  E S E S E E S S S S S S
|-------------------------|------------------------------|
|-------------------------|------------------------------|
|-------------------------|------------------------------|
|-------------------------|------------------------------|
|-------------------------|------------------------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--6-6-6-6-6--5-5-5-5-5-5-5----|
|
| TP     TP       TP     TP
| H      H       H     H
|-------------------------|------------------------------|
|-------------------------|-16---------15----------------|
|-------------------------|--x----------x----------------|
|-------------------------|-13---------12----------------|
|-5-----------5-----------|------------------------------|
|-------------------------|------------------------------|


 PM--|  PM PM--|  PM    PM PM   PM-----------
 S S S E S E S S S E S E  E S E S E E S S S S S S
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--6-6-6-6-6--5-5-5-5-5-5-5-|
|
| TP     TP       TP     TP
| H      H       H     H
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|-16---------15-------------|
|-------------------------|--x----------x-------------|
|-------------------------|-13---------12-------------|
|-5-----------5-----------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|


 -----|  PM PM--|  PM    PM PM   PM--------|
 S S S E S E S S S E S E  E S E S E E S S S S S S
|-------------------------|------------------------------|
|-------------------------|------------------------------|
|-------------------------|------------------------------|
|-------------------------|------------------------------|
|-------------------------|------------------------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--6-6-6-6-6--5-5-5-5-5-5-5----|
|
| TP     TP       TP     TP
| H      H       H     H
|-------------------------|-18---------17----------------|
|-------------------------|------------------------------|
|-------------------------|------------------------------|
|-------------------------|------------------------------|
|-5-----------5-----------|------------------------------|
|-------------------------|------------------------------|


  W      W     W     W
|-----------|-----------|----------|------|
|-----------|-----------|----------|------|
|-----------|-----------|----------|------|
|--6--------|--5--------|-3--------|-2----|
|--6--------|--5--------|-3--------|-2----|
|--6--------|--5--------|-3--------|-2----|
|
| W      W     W     W
|-----------|-----------|----------|------|
|-----------|-----------|----------|------|
|-----------|-----------|----------|------|
|-----------|-----------|----------|------|
|-11--------|-10--------|-8--------|-7----|
|-----------|-----------|----------|------|


 +W      +W
|------------|--------|
|------------|--------|
|------------|--------|
|-(2)--------|-(2)----|
|-(2)--------|-(2)----|
|-(2)--------|-(2)----|
|
| +W      +W
|------------|--------|
|------------|--------|
|------------|--------|
|------------|--------|
|-(7)--------|-(7)----|
|------------|--------|


 Outro
 Q=132
 Gtr I
 PM  PM|  PM|     PM|
 E E E S S Q S S E  +E S S H.
|--------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|
|---0-0-----0------1-|-(1)-----0-------|
|-0-0-0-0-0-0--0-0-1-|-(1)-0-0-0-------|


   PM--------|  PM|     PM|
 +E S S S S S S Q S S E  +E S S H.
|--------------------------|---------------|
|--------------------------|---------------|
|--------------------------|---------------|
|--------------------------|---------------|
|-(0)-------------0------3-|-(3)-----0-----|
|-(0)-0-0-0-0-0-0-0--0-0-3-|-(3)-0-0-0-----|


 PM|  PM|  PM|     PM|
 S S Q S S Q S S E  +E S S H.
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|-----0------0------1-|-(1)-----0-------|
|-0-0-0--0-0-0--0-0-1-|-(1)-0-0-0-------|


   PM--------|  PM|     PM|
 +E S S S S S S Q S S E  +E S S H   Q
|--------------------------|-------------------|
|--------------------------|-------------------|
|--------------------------|-------------------|
|--------------------------|-------------------|
|-(0)-------------0------3-|-(3)-----0----15\--|
|-(0)-0-0-0-0-0-0-0--0-0-3-|-(3)-0-0-0----15\--|


 PM--------------------|     PM----|
 S S S S E S S S S E S S E  +E S S S S H  E
|---------------------------|--------------------|
|---------------------------|--------------------|
|---------------------------|--------------------|
|---------------------------|--------------------|
|-------------------------1-|-(1)----------------|
|-0-0-0-0---0-0-0-0---0-0-1-|-(1)-0-0-0-0--------|


 E S S S S S S S S E S S E  +E S S S S Q E Q
|---------------------------|-----------------------|
|---------------------------|-----------------------|
|---------------------------|-----------------------|
|---------------------------|-----------------------|
|-------------------------3-|-(3)-------------------|
|---0-0-0-0-0-0-0-0---0-0-3-|-(3)-0-0-0-0----0-17\--|


 PM--------------------|     PM----|
 S S S S E S S S S E S S E  +E S S S S H  E
|---------------------------|--------------------|
|---------------------------|--------------------|
|---------------------------|--------------------|
|---------------------------|--------------------|
|-------------------------1-|-(1)----------------|
|-0-0-0-0---0-0-0-0---0-0-1-|-(1)-0-0-0-0--------|


 E S S S S S S S S E S S E  +E S S S S E H
|---------------------------|--------------------*|
|---------------------------|--------------------*|
|---------------------------|--------------------*|
|---------------------------|--------------------*|
|-------------------------3-|-(3)----------------*|
|---0-0-0-0-0-0-0-0---0-0-3-|-(3)-0-0-0-0--------*|Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
----------------
 h  - hammer-on
 p  - pull-off
 b  - bend
 pb - pre-bend
 r  - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s  - legato slide
 S  - shift slide
 - natural harmonic
[n] - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~  - vibrato
 tr - trill
 T  - tap
 TP - trem. picking
 PM - palm muting
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n - tremolo bar down
 n/ - tremolo bar up
/n\ - tremolo bar inverted dip
 =  - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
 <> - volume swell (louder/softer)
 x  - on rhythm slash represents muted slash
 o  - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
 | - bar
|| - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*| - double bar (ending)
 : - bar (freetime)
 $ - Segno
 & - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths

Related for Speak The Truth tab
×
Speak The Truth