Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Varukers - Seek Shelter In Hell tab

Varukers - Seek Shelter in Hell
itīs the same on guitar

Intro and Verse
G:----------------|
D:--------2---0---|
A:2-2-2-2-------0-|
E:----------------|

Chorus
G:----------------|----------------|----------------|----------------|
D:2-2-2-2-4---3---|2-2-2-2-4---3---|2-2-2-2-4---3---|2-2-2-2-0-0-----|
A:----------------|----------------|----------------|------------4-4-|
E:----------------|----------------|----------------|----------------|

Order:

Intro 8x Riff
Verse 4x Riff
Chorus
Intro 4x Riff
Verse 4x Riff
Chorus
Intro 4x Riff
Verse 4x Riff
Chorus
Intro 8x Riff
Verse 4x Riff
Chorus
Intro 4x Riff
Verse 4x Riff
Chorus
Intro 4x Riff

Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z