Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

White Stripes - Fell In Love With A Girl drum

Song: Fell In Love With A Girl
Artist: The White Stripes
Album: White Blood Cells
Tabbed by fuperman


Intro:
S |----------------|----------------|----------------|------------F---|

Verse:
  |----play 14x----|
CR|x---x-x-----x---|x---------------|----------------|
S |----o-o-----o---|----------------|------------F---|
B |o---------------|o---------------|----------------|

Repeat Verse 3x

Last Verse:
  |----play 14x----|
CR|x---x-x-----x---|x---------------|----------------|x---------------|
S |----o-o-----o---|----------------|----------------|----------------|
B |o---------------|o---------------|----------------|o---------------|

END
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z