Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellowcard - Empty Apartment drum

======================================================
= Drummer: Longineu Parsons III           =
======================================================

------------------------------------
Hh|-X-| accented/washy hi-hats
Hf|-x-| click hi-hat foot

T |-d-| double stroke 

S |-f-| flam 
S |-b-| single stroke roll
------------------------------------

-Intro-

 |----x10-----|------------|
C |------------|-----------X|
B |------------|-----------o|
 |1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|

-Verse-
 
 |-----x3-----|
C |------------|------------|X-----------|-----X|
Hh|xxxxxXxxxxxX|xxxxxXxxxxxx|-xxxxXxxxxxX|x-----|
t |------------|----------o-|------------|---d--|
T |------------|-----------o|------------|----d-|
S |--o-----o---|--o-----o---|--o-----o---|--f---|
F |------------|------------|------------|-----o|
B |-o--oo-o--oo|-o--oo-o----|-o--oo-o--oo|-o---o|
 |1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|1+2+3+|

-Chorus-
            _________________________
     |-----x3-----|1.     |2.     |
C |------|x-----x-----|-----X------|----xX------|
R |-xxxxx|-xxxxx-xxxxx|xx----------|xx----------|
T |------|------------|---d--------|------------|
S |--o---|--o-----o---|--f---------|--f---------|
F |------|------------|----d-------|------------|
B |-o--oo|-o--oo-o--oo|-----o------|-o----------|
 |4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|

after 1st ending go straight to guitar solo

-Guitar Solo-

        |-----x3-----|
C |X-----------|------------|
R |-xxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxx|
S |--o-----o---|--o-----o---|
B |-o--oo-o--oo|-o--oo-o--oo|
 |1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|

Repeat
Verse x1 
Chorus x1 with ending 2.

-Bridge-

 |-----x2-----|
 |------------|
 |1+2+3+4+5+6+|
                     |-----x2-----|
C |XXXX--XXXX--|XXXX--XXXX--|-XXX--------|------------|------------|
Hh|------------|------------|----XXXXXXXX|XXXXXXXXXXXX|XXXXXX------|
T |------------|-----d------|o-----------|------------|------------|
S |------------|----o-----o-|---o-----o--|---o-----o--|---o-------o|
F |------------|-----------o|------------|------------|------------|
B |oooo--oooo--|oooo--oooo--|oooo--oooo--|oooo--oooo--|oooo-o-od-o-|
 |1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|

Violin Solo = Chorus#2

-Chorus#3-

 |-----x3-----|-----x4-----|
C |x-----x-----|------------|
C2|-xxxxx-xxxxx|xxxxxxxxxxxx|
S |--o-----o---|--o-----o---|
B |-o--oo-o--oo|-o--od-o--oo|
 |1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|

-Outro-

T |------------|------------|------------|-------oo---|------------|
S |---foooo-ooo|of-bbbbo-ooo|of-ooooo-ooo|of-bbbb---f-|bbbbo-oooof-|
F |------------|------------|------------|---------o--|------------|
B |o------o----|-------o----|-------o----|-------o----|-------o----|
Hf|-xx-xx-xx-xx|-xx-xx-xx-xx|-xx-xx-xx-xx|-xx-xx-xx-xx|-xx-xx-xx-xx|
 |1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|

T |----oo------|--------d---|
S |oooo---f-bbb|bo-ooood----|
F |------o-----|----------d-|
B |-------o----|-------o---o|
Hf|-xx-xx-xx-xx|-xx-xx------|
 |1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|

.:END:.
	
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z