Arash - Broken Angel chords version 2

Chords:
Transpose
Capo 6

Am FIm so lonely, broken angel
G Em Am F G EmIm so lonely, listen to my heart
Am FMan, Doset Darm
G Em Be Cheshme man, Gherye Nade
Am FNa, Nemitonam
G Em AmBedone To, Halam Badeh
Am F Im so lonely, broken angel
G Em Im so lonely, listen to my heart
Am FOne n only, broken angel
G Em AmCome n save me, before I fall apart
Am FTo Har Ja Ke Bashi, Kenartam
G Em Ta Akharesh, Divoonatam
Am FTo, To Nemidoni
G Em Ke Joonami, Bargard Pisham
Am FIm so lonely, broken angel
G Em AmIm so lonely, listen to my heart
FOne n only, broken angel
G Em Come n save me, before I fall apart
Am FLa La Li Li, La La Li Li
G Em La La La La
Am FLa La Li Li, La La Li Li
G Em La La La La
(instrumental)
Am F Im so lonely, broken angel
G Em AmIm so lonely, listen to my heart
FOne n only, broken angel
G Em Come n save me, before I fall apart
Am F Im so lonely, broken angel
G Em AmIm so lonely, listen to my heart
FOne n only, broken angel
G Em Come n save me, before I fall apart
Am FLa La Li Li, La La Li Li
G Em La La La La
Am FLa La Li Li, La La Li Li
G Em La La La La
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z