Beatles - Good Night chords version 1

Chords
Transpose
"Good Night" (Capo: 3rd. fret)

____Intro:

 Emaj7  F#m/E (2 times)
 E  F#m/E (2 times)
 E  G#m7  F#m7  A/B  B7

____Verse: 1

E G#m7 F#m7 Amaj7 Now it's time to say good night
G#m7 F#m7 A/E B7/D# Good night, sleep tight
E G#m7 F#m7 Amaj7 Now the sun turns out his light
G#m7 F#m7 A/E B7/D# Good night, sleep tight
Emaj7 F#m/E Emaj7 F#m/E Dream sweet dreams for me
E A/E E A/E Dream sweet dreams for you
____Verse: 2
E G#m7 F#m7 Amaj7 Close your eyes and I'll close mine
G#m7 F#m7 A6/E B/D# Good night, sleep tight
E G#m7 F#m7 Amaj7 Now the moon begins to shine
G#m7 F#m7 A6/E B/D# Good night, sleep tight
Emaj7 F#m/E Emaj7 F#m/E Dream sweet dreams for me
E A/E E A/E Dream sweet dreams for you
____Middle Eight:
E F#m Mm______mm
F# Bm Mm______mm
E7 A B7/D# A6/C# B7 Mm_______________mm
____Verses: 1 & 2 mixed:
E G#m7 F#m7 Amaj7 Close your eyes and I'll close mine
G#m7 F#m7 A6/E B/D# Good night, sleep tight
E G#m7 F#m7 Amaj7 Now the sun turns out his light
G#m7 F#m7 A6/E B/D# Good night, sleep tight
Emaj7 F#m/E Emaj7 F#m/E Dream sweet dreams for me
E A/E E A/E Dream sweet dreams for you
____Coda: Whisper
E G#m7 F#m7 A/B B7 Good night,
E G#m7 Good night, everybody,
F#m/E B7 E everybody, everywhere, goodnight
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z