Brings - Koot Oder Lang tab

Koot oder lang

Die Gitarren sind einen Halbton tiefer gestimmt!


Refrain

  C     G     H     e
Ob koot oder lang, met Hätz oder bang,
  C     G     H
ob rich oder ärm, ding Bud is wärm.

  C     G     H     e
Ob koot oder lang, met Hätz oder bang,
  C     G     H
ob rich oder ärm, ding Bud is wärm.


1. Strophe

       e                       D   C   H
Du kenns dich us, du kenns die Lück, du küss hier her un du weiss wä es wä,
                                e
bes jeden Daach neu informiert, et is jot, wenn mer sich interessiert.
                             C
Du weiss jenau, vun wem die Frau jeden Ovend d'r Nohbor besöck.
             e   D C    H            e
Se kumme all in ding Trinkhall   un se bringe dann uch noch jet mit.

  D            G
Se kaufe nit nur Kippe, se suffe nit nur Bier.
 H             e        D C
E Stück vun jedem Lääve, dat losse se bei dir.
  D          G
Dä eine hät jewunne, dä andre söck sing Frau
  H
un wo die jrad steck, dat weiss du janz jenau.


Refrain

  C     G     H     e
Ob koot oder lang, met Hätz oder bang,
  C     G     H
ob rich oder ärm, ding Bud is wärm.
  C      G   e D C H       e
Ob Kölsche oder fremd,  ob Blaumann oder Hemp,
  C      G    e D C H
ob jrön wie die Schmier,  se kumme all zu dir.


 
2. Strophe

      e
Un dann um zwölf, vör'm neue Daach,
          D C     H
mähste zo, denn uch du bruchs jet Schlof.
                             e
Denn morje fröh, su jäje sechs, steihst du dann widder parat.

  D            G
Der neuste Film jebrannt, sujar op DVD
H         e
un us Istambul en Trikot vum FC.
D              G
Selvs der ahle Freud wor ne Stümper jäje dich,
   H
denn du loorst dä Lück nur eimol in't Jeseech.


Refrain

  C     G     H     e
Ob koot oder lang, met Hätz oder bang,
  C     G     H
ob rich oder ärm, ding Bud is wärm.
  C      G   e D C H       e
Ob Kölsche oder fremd,  ob Blaumann oder Hemp,
  C      G    e D C H        Solo
ob jrön wie die Schmier,  se kumme all zu dir.


Solo

e H C1:------------------------------------------------------------------|2:--------------------------------------------------------10-12b13--|3:---9-11b12-9----9-11b12-9----9-11b12-11-9-b12-11/9-8--9-----------|4:-9------------9------------9--------------------------------------|5:------------------------------------------------------------------|6:------------------------------------------------------------------|
e H e1:-12/10--------------------------------|2:-------13-12--12/10-------10----------|3:--------------------12-11----12-11-9--|4:--------------------------------------|5:--------------------------------------|6:--------------------------------------|
D G Se kaufe nit nur Kippe, se suffe nit nur Bier. H e D C E Stück vun jedem Lääve, dat losse se bei dir. D G Dä eine hät jewunne, dä andre söck sing Frau H un wo die jrad steck, dat weiss du janz jenau. Refrain C G H e Ob koot oder lang, met Hätz oder bang, C G H ob rich oder ärm, ding Bud is wärm. C G e D C H e Ob Kölsche oder fremd, ob Blaumann oder Hemp, C G e D C H ob jrön wie die Schmier, se kumme all zu dir. C G e D C H e Ob Kölsche oder fremd, ob Blaumann oder Hemp, C G e D C H C G H e C G H e ob jrön wie die Schmier, se kumme all zu dir, zu dir. ------------------------------------------------------ Mehr BRINGS-Tabs auf brings-tabs.de.vu! ------------------------------------------------------
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z