Christian – Jeg Overgiver Mig tab

Chords:
Transpose:
Akkorder:

A   x02220
Asus4 x02230
Bm   x24432
D   xx0232
Em   022000
F#   244322
G   320003
N.C.  ingen akkord


Vers 1:

G     A      D   G    A      D
 Jeg havde_ ikke tænkt_ på   du kun_ne bli' min_

G    A    D       G    A     D
 Jeg så_ dig som_ en ven  den bed-ste e-gent-lig_


Vers 2:

G   A     D   G       A       D
 Du er_ u-be-tin_get   det mest dyr_'bar' jeg har__

G     A     D         G    A    D
 Hvis jeg_ spørger dig om noget_ har du al-tid_ et svar_


Bro:

     Em             A
For du er mo-dig og du gør hvad du vil_

      Em       A   
Og hvis jeg si-ger fra  så si-ger du til_


Omkvæd:

    D    G     Em     A
Jeg vil gå på glø_der og læg_ge dig ned_

    D      G    Em      A
Hvis du rej-ste i mor_gen_ så_ tog jeg med_
      
    D      G  F#      Bm
Jeg vil op-gi-ve alt_  ba-re for dig__

  G           A          D  |N.C.|
Og du ka' være sik_ker på_  jeg overgiver mig___


Vers 3:

G     A     D    G      A      D
 Du be-kym_rer dig al_drig   om hvor-dan_ det skal_ gå__

G    A       D         G     A   D 
 Du ved_ hvem der hol_der_ mmm_mm hvem du ka' sto_le på_


Bro:

     Em             A
For du er mo-dig og du gør hvad du vil_

      Em       A   
Og hvis jeg si-ger fra  så si-ger du til_


Omkvæd:

    D    G     Em     A
Jeg vil gå på glø_der og læg_ge dig ned_

    D      G    Em      A
Hvis du rej-ste i mor_gen_ så_ tog jeg med_
      
    D      G  F#      Bm
Jeg vil op-gi-ve alt_  ba-re for dig__

  G           A           |D G|
Og du ka' være sik_ker på_ at jeg overgiver mig___


Solo:

|Em A| |D G| |Em A|


Kontrast:

Em     D      G      A     Em
 Ka' du se_ at jeg ved_ jeg er gen_nem-sku-et_

     D       G      A     Em
Du har ret_ gi'r for-tabt_ jeg har læn_ge tro-et_ 

     D      G    D      A  Asus4
At det kun_ var en drøm_  men nu er du her____ oh___


Omkvæd:

    D    G     Em     A
Jeg vil gå på glø_der og læg_ge dig ned_

    D      G     Em      A
Hvis du rej-ste i mor_gen_ ja så_ tog jeg med_
      
    D      G  F#      Bm
Jeg vil op-gi-ve alt_  ba-re for dig__

  G          |A   Asus4|
Og du ka' være sik_ker på_ ooh__ 

    D    G     Em     A
Jeg vil gå på glø_der og læg_ge dig ned_

    D      G    Em      A
Hvis du rej-ste i mor_gen_ så_ tog jeg med_
      
    D      G  F#      Bm
Jeg vil op-gi-ve alt_  ba-re for dig__

  G           A          |D G|
Og du ka' være sik_ker på_  jeg overgiver mig____

Em    A       |D G| Em  A        D
 At-jeg ov-er-gi-ver mig____  jeg ov-er-gi-ver mig____
Please rate this tab:
x1.0