Cleopatra Stratan – Ghita chords

Chords
Transpose:
  Am

Hãiniþa stã în cui

    Dm

Afarã soare nu-i 

      C

Nimic nu-i bun de când

   E

Mã gândesc la GhiþãDa Ghiþã nu-i în sat

Eu m-am interesat

Îmi pare cã-i plecat

Dupã graniþã C        G

Greu, tare mi-i de greu

 Dm        Am

Vreu, dar nu ºtiu ce vreu

C        G

ªtiu cã ºi tu mã placi

  Dm       E

Spune Ghiþã ce te faciC GOri vino, ori te du
Dm AmOri spune da ori nu
C GEu te rog nu ma-nerva
Dm EGhiþã, ce-i cu viaþa ta
Refren:
Am Ghiþã,
Dm C Te-aºtept disearã la portiþã
G E Lângã portiþa de la ºcoalã
Vino, Dar numai nu veni cum vii tu De obiceu cu mâna goalã Cine Te mai aºteaptã ca ºi mine O searã-ntreagã numai pe tine Ghiþã, Aratã tu o fatã care Sã te iubeascã aºa de tare
Please rate this tab:
x1.0