Gary Granada – Diyos Nd Pagibig chords

Chords
Transpose:
DIYOS NG PAG-IBIG

E(C) B(G) A(F) E(C) A(F) E(C) B(G)DIYOS NG PAG-IBIG, DIYOS NG KALINGA, DIYOS NG PAGMAMAHAL
C#m(Am) B(G) A(F) E(C) A(F) B(G) E(C) SA MGA BISIG MO'Y NAHALINA, PUSONG NAPAPAGAL
E(C) B(G) A(F) E(C) A(F) E(C) B(G)ANG KATUBUSAN SULIT LUBUSAN MONG GINANAP SA KRUS
C#m(Am) B(G) A(F) E(C) A(F) B(G) E(C)SA MGA NANANAMPALATAYA SA NGALAN MO, JESUS
E(C) B(G) A(F) E(C) A(F) E(C) B(G)PAGPAPATAWAD AT KALIGTASAN KUSA MONG NI---LOOB
C#m(Am) B(G)A(F) E(C) A(F) B(G) E(C)AT IGINAWAD SA NAGNANASANG SA IYO AY SUMUNOD
E(C) B(G) A(F) E(C) A(F) E(C) B(G)YAMANG IKA'Y MULI NGANG NABUHAY AT NAGHAHARI NA
C#m(Am)B(G) A(F) E(C) A(F) B(G) E(C)NATATAMASA NAMIN ANG BUHAY NA KASIYA-SIYA
E(C) B(G) A(F) E(C) A(F) E(C) B(G)IYO ANG LUWALHATI'T KAPANGYARIHAN, PURI AT PARANGAL
C#m(Am) B(G) A(F) E(C) A(F) B(G) E(C)DIYOS NG PAG-IBIG, DIYOS NG KALINGA, DIYOS NG PAGMAMAHAL
Please rate this tab:
x1.0