Hikaru Utada – Can You Keep A Secret tab

Album  : Distance
Tab by : Anupong 
{)
 
F#m7 : 244252
Gm7   : 353333
 
Em Am7 D7 Gm7 Chigatsu kitaiyo kimino risouni e -----------------------------|B ---------7--9--11--12--14-----|G ---9--11----------------------|D ------------------------------|A ------------------------------|E ------------------------------|
Cm7 F#m7 Otonashiku narenai B7 Em Can you keep a Secret ? Em Am7 * Hit it off like this Cm7 F#m Hit it off like this , oh baby D7 Gm7 Hit it off like this B7 Em Em Hit it off like this , oh baby D C B7 Kokokarazutto okutteru ankouo Em D C B7 Kimiwada kaido kutekitenai come on Cm7 Bm7 Tsutaeyouya me you kono Am7 Mamakaku sou G Nibekirenaku narumade Cm7 Bm7 Shinjivou demedevo Am7 D B7 Mada uta kae sou damono fu ~ Em Am7 D7 G7 ** Chigatsu kitaiyoki monorisouni Cm7 F#m7 Otonashiku narenai B7 Em Can you keep a Secret ? Em Am7 D7 Gm7 Kanashikunaiyo kimiga irukara Cm7 F#m7 Can you keep a Secret ? B7 Em Can you keep a Secret ? Em Am7 D7 Gm7 Chigatsu kenaiyo kimono risouni Cm7 F#m7 Tsuguni hakawarenai B7 Fm Can you keep a Secret ? Em Am7 D7 Gm7 Kanashi kunaruto kimiwo yobukara Cm7 F#m7 Can you keep a secret ? B7 Em Or kono mama secret ? (Repeat *) Em D C Sobani itemoto oma washina hyougen B7 Sakashiteru Em D C Meikyo iri sasetekunai nara B7 Won't you come on Cm7 Bm7 Am7 Kazu kanamonooto ottekuru moving shadow G Cm7 Furikirenaku naruka getdukoshino mau kento Bm7 Am7 D B7 Kitsutsuku yuu kimo a rude shou fu..~fu...~ (Repeat */**) Cm7 F#m7 B7 Em Atonihamo dorenai can you kepp a secret? Em Am7 D7 Gm7 Ochaberi janaito shoumeishiteyo Cm7 F#m7 Can you keep a secret ? B7 Em Or konbomama secret ?
e ------9----------9-----9---|----9----------9-----9--------|B ---------7---10--------10--|-------7---10--------9--------|G -----------------------11--|---------------------9--------|D ---------------------------|------------------------------|A ---------------------------|------------------------------|E ---------------------------|------------------------------|
e ------9----------9-----7---|------------------------------|B ---------7---10--------7---|----9--10--10/12----10--------|G -----------------------7---|----9---9---9/11-----9--------|D ---------------------------|------------------------------|A ---------------------------|------------------------------|E ---------------------------|------------------------------|
e ------9----------9-----9---|----9----------9-----9--------|B ---------7---10--------10--|-------7---10--------9--------|G -----------------------11--|---------------------9--------|D ---------------------------|------------------------------|A ---------------------------|------------------------------|E ---------------------------|------------------------------|
e ---------12--10--9---7------|----------9--7---9-------9---|B ------10-------------------|---9--10-----7-----7--10------|G ---------------------------|-------------7----------------|D ---------------------------|------------------------------|A ---------------------------|------------------------------|E ---------------------------|------------------------------|
Em Am7 D7 Gm7 Imamade sutto himitsu nishi teta Cm7 F#m7 Darenimoiwanai B7 Em Can you keep a secret ? Em Am7 D7 Gm7 Kanashikunaiyo kimiga irukara Cm7 E#m7 Can you keep a Secret ? B7 Em Can you keep a Secret ? Em Am7 D7 Gm7 Kitsutsukenaito yakusokushi temo Cm7 F#m B7 Em Darenimowa karanai can you keep a ? Em Am7 D7 Gm7 Kanashi kunaiyo kimiga irukara Cm7 F#m Can you keep a secret ? B7 Em Or kono mama secret ?
Please rate this tab:
x1.0