Irakli Charkviani - Organi 78 tab

      
irakli charkviani - organi 78 
=============================

A         A7
gaivlis dro, waiRebs tkivils 

D               Dm
sityvebi daadnobs Tovls,

A            A7
davbrundebi isev, yvavilebiT xelSi

D               Dm

daviviwyeb wagebul dros.


A A7        D   Dm
moval SenTan albaT dRes

A A7        D   Dm
moval SenTan albaT dRes...

Semdeg teqstic da akordebic igivea..

=========
 By GeG
=========
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z