John Butler Trio - Bound To Ramble tab

-------------------------------------------------------------------------------
			     Bound To Ramble - John Butler Trio
-------------------------------------------------------------------------------
Tabbed by:
Email:

Tuning: G D G B D

I did not tab this

Verse

D|-------7---|B|---6----6--|G|-----7---7-| x44D|--5---5----|G|-----------|
Bridge
D|---8-----8--8-|B|----10----10--|G|------10------| x4D|--8-----------|G|--------------|
Verse x4 Bridge x4 Verse x4 Bridge x4 Verse x4 Bridge x4 Verse x4 Chorus
D|-------3------3------3-----5-|B|---11----1-1----1--1---3-3--|G|----2------0------0------0---| x4D|--0---0--2------3------5-----|G|-----------------------------|
Bridge x4 Verse x4 Bridge x4 Verse x4 Bridge x4 Verse x4 Bridge x4 Verse x4 Chorus x8 Outro (Same as Chorus) x8 Verse x8
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z