Killjoys - Monkeysucker tab

-----MONKEYSUCKER-----
-----THE KILLJOYS-----
   -----STARRY-----
this is a really short and random song...

Tuning..... Standard  E B G D A E

E------------------------|B-----------------------*|G--------5-5--7-7--5-5---|D-5--7-7-5-5--7-7--5-5---|A-5--7-7-3-3--5-5--3-3--*|E-3--5-5-----------------|
Whoop de doo.
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z