Misc Cartoons – Popeye The Sailor Man Theme tab

Song Title: Popeye the sailor man 
Song Artist: Popeye 

Tabbed by Aaron Stewart 

/ = Slide e:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| b:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| g:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| d:--7---6---7--------------------------------7---6---7----9---8---9--------------------------------------------------| a:---------------------------7---5---4---7-------------------------------------------------------7---6---7-----------| e:---------------5---5-----------------------------------------------7---7---7---5---4---7---------------------------|
e:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| b:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| g:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| d:---4---6---7---6---4--------4--------------------------------------------------------------------------------------| a:-------------------------7--------7---5---4---5---4------------------------------------------4---7---5---4------4--| e:--------------------------------------------------------7---5---7---5---4---2---0---4---7-------------------7------|
e:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| b:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| g:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| d:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| a:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| e:--5---5------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
e:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| b:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| g:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| d:--------------------7-6-7-6-7------------------------------------9-8-9-8-9-----------------------------------------| a:---7---5---4---7-----------------7/9---5--5----9---7---6---9-----------------9/10---7---7--------------------------| e:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
e:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| b:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| g:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| d:---4---6---7---6---4--------4--------------------------------------------------------------------------------------| a:-------------------------7--------7---5---4---5---4------------------------------------------4---7---5---4------4--| e:--------------------------------------------------------7---5---7---5---4---2---0---4---7-------------------7------|
e:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| b:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| g:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| d:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| a:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| e:--5---5------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Please rate this tab:
x1.0