Misc Unsigned Bands - Ill Sight - Bikahaalugaa tab

Website: http://www.bandey.com
[comment use the powerchord G for this song]
Submitted by nahid (naadh.com@hotmail.com)

Chords used:Am GE--------- E---3-----|B---1----- B---3-----|G---2----- G---4-----|D---2----- D---5-----|A--------- A---5-----|E--------- E---3-----|
FE---1-----|B---1-----|G---2-----|D---3-----|A---3-----|E---1-----|
--------------------------------------------------------- BIKAHAALUGA - ILLSIGHT --------------------------------------------------------- [Intro]
Am Am Am F GE||---0--00-33-11-0--0--00-33-11-0--0--00-33-11-0--1--3--|B||---1--------------1--------------1--------------1--3--|G||---2--------------2--------------2--------------2--4--|D||---2--------------2--------------2--------------3--5--|A||---0--------------0--------------0--------------3--5--|E||---0--------------0--------------0--------------1--3--|
PLAY ABOVE X4 [comment: there is a bit of strumming going on in the intro so please listen to the song a bit to get the strumming right.] [Verse1] Am F G visnamaa, eyrun vaaney faidhaa, Am F G buramasakkathun hodhaa Am F G veynugaa, hurefa buneyey eyna, Am F G mee adhu mashah hurigoi baa [Chorus] G F Am nufenumun dhen gos hodhaa, Am lasvegen dhuve gos govaa G F Am magumatheegaa hana alhaa G F Am isjahaigen hure hingaa Am karunain themi fovefa G F Am nimidhanee ey bika haalugaa
Am Am Am F GE||---0--00-33-11-0--0--00-33-11-0--0--00-33-11-0--1--3--|B||---1--------------1--------------1--------------1--3--|G||---2--------------2--------------2--------------2--4--|D||---2--------------2--------------2--------------3--5--|A||---0--------------0--------------0--------------3--5--|E||---0--------------0--------------0--------------1--3--|
PLAY ABOVE x2 [Verse2] Am F G gasthugaa, eyru dheefa aniya Am F G libun veynaa hithi sazaa Am F G haalugaa, nimi dhanee ey eyna Am F G mulhi umurah veefanaa [Chorus] G F Am nufenumun dhen gos hodhaa, Am lasvegen dhuve gos govaa G F Am magumatheegaa hana alhaa G F Am isjahaigen hure hingaa Am karunain themi fovefa G F Am nimidhanee ey bika haalugaa Am F G visnamaa, eyrun vaaney faidhaa, Am F G buramasakkathun hodhaa Am F G veynugaa, hurefa buneyey eyna, Am F G mee adhu mashah hurigoi baa G F Am nufenumun dhen gos hodhaa...., Am lasvegen dhuve gos govaa.... G F Am magumatheegaa hana alhaa.... Am lasvegen dhuve gos govaa....
gos govaaaa....gos govaaaaa....las..vegen gos goavaa....---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z