Misc Unsigned Bands - The Curbside Tree Project - This Place tab

E 22-----000-----------------xxxx----xxxx-|B 33-----222-----------------xxxx----xxxx-|G 22-----222-----------------xxxx----xxxx-|D 00-420-222-----2222-----44-xxxx-44-xxxx-| reapeat x2A -------000-540-2222-----44-xxxx-44-xxxx-|E ---------------0000-540-22-xxxx-22-xxxx-|
after second time go to this riff
E ----xxxx----xxxx----xx----|B ----xxxx----xxxx----xx----|G ----xxxx----xxxx-22-xx----|D -44-xxxx-44-xxxx-22-xx-22-| repeat x4A -44-xxxx-44-xxxx-00-xx-22-|E -22-xxxx-22-xxxx----xx-00-|
then play first riff again and when you get back to the second riff solo over it (F# pentatonic)
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z