Paramita – Lisan tab

Song: Lisan
Artist: Paramita
Tabbed By: Pretselman


* MSG Nio n lang ako sa friendster kung gusto nio ng
   FULL VERSION ng TAb..

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Add nio ako sa friendster: retselmanalo@yahoo.com+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tuning: EADGBE/standard

Intro: 

*Octave F# D Be |----x--x--x--x------x-x-x-x------x-x--------|b |----x--x--x--x------x-x-x-x------x-x--------|g |---11-11-11-11------7-7-7-7------4-4--------| 2xd |----x--x--x--x------x-x-x-x------x-x--------| a |----9--9--9--9------5-5-5-5------2-2--------|e |----x--x--x--x------x-x-x-x------x-x--------|
F#, G, F# F#,F#, G, F# De |---x---x----x-----x--x----x----x-----x--------------|b |---x---x----x-----x--x----x----x-----x--------------|g |--11-\12-/-11----11-11-\-12-/-11-----7---------5*---| d |---x---x----x-----x--x----x----x-----x------5*------| 2xa |---9-\10-/--9-----9--9-\-10-/--9-----5--------------|e |---x---x----x-----x--x----x----x-----x--------------|
| * harmonics | / slide up | \ slide down | h hammer-on | p pull-off
Please rate this tab:
x1.0