Rivermaya - Balisong Live tab

Rivermaya
Balisong (live)
auxhre_11@yahoo.com

Napanood ko ito sa MYX live... kaya kung medyo iba tunog nung ibang parts ay dahil iniba 
eh... ayun lang

Tuning: standard
Legend:
h: hammer on
s: slide
~: ring

Intro:
e ê----------------------------ê
b ê----------------------------ê
g ê----------------------------ê(repeat)
d ê--7—8---7—8—--7—6---7—8-----ê
a ê--5—6---5—6—--5—8---5—6-----ê
E ê----------------------------ê

Verse:
e ê----------------------ê
b ê----------------------ê
g ê----------------------ê
d ê-------------8~~~~----ê	(repeat through out the verse)
a ê----------8—-6~~~~----ê
E ê--6~~~h8--------------ê


Chorus: (Bb,Fm,Cm,Ebm)

	Bb		Fm			Cm			Ebm
e ê---6—6-6-6-6-6-6-6---8—-8--8--8--8--8—-8--8----8—-8---8--8--8--8--8--8----6—6—6—6—6—6—6—6--ê
b ê---6—6-6-6-6-6-6-6---9—-9--9--9--9--9—-9--9----8—-8---8--8--8--8--8--8----7—7—7—7—7—7—7—7--ê
g ê---7—7-7-7-7-7-7-7---10-10-10—10-10—10-10—10---8—-8---8--8--8--8--8--8----8—8—8—8—8—8—8—8--ê
d ê---8—8-8-8-8-8-8-8---10-10-10—10-10—10-10—10---10-10-10—10-10—10-10—10----8—8—8—8—8—8—8—8--ê
a ê---8—8-8-8-8-8-8-8---8—-8--8--8--8--8—-8--8----10-10-10—10-10—10-10—10----6—6—6—6—6—6—6—6--ê
E ê---6—6-6-6-6-6-6-6------------------------------8-8---8--8--8--8--8--8---------------------ê

Solo: (kung di nyo alam kung pano ni mike ginagawa i2,sa mga gigs yta nla gingwa nya 
s MYX live ko lang ito napakinggan,ala ito dun sa album...kung di nyo alam kng pano play 
part n i2,just make ur own solo,mas professional ang dating nun,o kaya stick nlng kyo s chords ng chorus)

e ê-------10----10----10----10----------13----13----13----13-----8—--8—-8—-8--------11----11-----11---11--êb ê-----11--11----11----11------------13--13----13----13--------8-8—--8--8--------11--11----11----11------êg ê--10-------10----10----10-----10s14------14----14----14-----8---8—--8—-8-----11------11----11----11----êd ê-------------------------------------------------------------------------------------------------------êa ê-------------------------------------------------------------------------------------------------------êE ê-------------------------------------------------------------------------------------------------------ê
(may konting variations yang solo,hindi plain na gnyan yan,di k n nlagay,kyo nlng gwa ng nyo...u knw wat I mean) Outro e ê-------~~~~~~ê b ê-------~~~~~~ê g ê-------~~~~~~ê d ê--7—--8~~~~~~ê a ê--5—--6~~~~~~ê E ê-------~~~~~~ê Song structure Intro Verse Chorus Verse Chorus Solo Chorus outro Note: yung bibirit n c rico sa huli, make ur guitar distorted na...end
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z