Strokes - The End Has No End drum


ALBUM:ROOM ON FIRE
TIME:44

INTRO

T|--------oooooooo|--------oooooooo|S|oooooooo--------|oooooooo--------| 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
PART 1
x 33H|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-o---|S|----o-------o---|----o-------o---|B|o-------o-------|o-------o-------| 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
CORO 1
x 9H|o-o-o-o-o-o-o-o-|S|o---o---o---o---|B|--o---o---o---o-| 1 + 2 + 3 + 4 +
SOLO x 7 H|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-o---|S|----o-------o---|----o-------o--o|B|o-------o-------|o-------o-------| 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
PART 2
x 8C|X-X-X-X-X-X-X-X-|S|----o-------o---|B|o-------o-------| 1 + 2 + 3 + 4 +
PART 3
x 19 H|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-o---|S|----o-------o---|----o-------o---|B|o-------o-------|o-------o-------| 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
LAST CORO
x 6H|o-o-o-o-o-o-o-o-|----------------|----------------|T|----------------|------oo--oo----|----------------|S|o---o---o---o---|oooooo--oo--oooo|F---F---F---F---|B|--o---o---o---o-|----------------|--o---o---o---o-| 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
x 7 x 3 C|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|----------------|----------------|T|----------------|----------------|--------oooooooo|--------oooooooo|S|o---o---o---o---|o-------o-------|oooooooo--------|oooooooo--------|B|--o---o---o---o-|--o-o-o---o-o-o-|----------------|----------------| 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
This is my first tab and for it I have chosen an easy song. W 44 nope!Enjoy it
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z