More versions
Related for Sharthopor chords

The Trap – Sharthopor chords ver. 2

Chords
Transpose:
Song: Sharthopor
Singer: Torun
Band: The Trap
Language: Bangla
Country: Bangladesh

(F#)Chole jodi jabi dure (B)sharthopor
Amake keno (C#)jochona dekha(F#)li
(F#)Hobi jodi nao vashiye (B)deshantor
Pathorer buke (C#)phool keno (F#)fotali

Ouooo (B)amari (C#)shimanay sheto (F#)tor chaya
Ouooo (B)shekhane kore (C#)bichoron (F#)dukher nibar
Ouooo (B)rakhish ki (C#)khobor

Tor (F#)aghate (B)jome geche
(C#)Nil akashe (B)jomineri (F#)bedonaaa
(F)Chole jodi jabi dure (B)sharthopor
Amake keno (C#)jochona dekha(F#)li

(F#)Jani naa kon (C#)prohore hoye(B)chilo je pori(C#)choy
(D#m)Ki pelam ki (Bbm)haralam sheto (G#m)noy shong(C#)shoy
(F#)Nirobe (C#)aral theke kore(B)chi je shoto (C#)binoy
(D#m)Shei tumi (Bbm)harale thiki sheki (G#m)noy bis(C#)soy

Ouooo (B)amari (C#)shimanay sheto (F#)tor chaya
Ouooo (B)shekhane kore (C#)bichoron (F#)dukher nibar
Ouooo (B)rakhish ki (C#)khoborguitarchordworld.net
Tor (F#)aghate (B)jome geche (C#)Nil akashe (B)jomineri (F#)bedonaaa (F)Chole jodi jabi dure (B)sharthopor Amake keno (C#)jochona dekha(F#)li (F#)Adhare on(C#)torale boshe (B)jotobar vebe(C#)chi (D#m)Shunnotari (Bbm)hahakar (G#m)ekaki shune(C#)chi (F#)Tomari (C#)akhipote (B)akasher nil ake(C#)chi (D#m)Se to bi(C#)borno hobe (B)kokhono vabi(C#)ni (F#)Chole jodi jabi dure (B)sharthopor Amake keno (C#)jochona dekha(F#)li (F#)Hobi jodi nao vashiye (B)deshantor Pathorer buke (C#)phool keno (F#)fotali Ouooo (B)amari (C#)shimanay sheto (F#)tor chaya
Ouooo (B)shekhane kore (C#)bichoron (F#)dukher nibarguitarchordworld.net
Ouooo (B)rakhish ki (C#)khobor Tor (F#)aghate (B)jome geche (C#)Nil akashe (B)jomineri (F#)bedonaaa (F#)Chole jodi jabi dure (B)sharthopor Amake keno (C#)jochona dekha(F#)li (F#)Hobi jodi nao vashiye (B)deshantor Pathorer buke (C#)phool keno (F#)fotali Ouooo (B)amari (C#)shimanay sheto (F#)tor chaya
Ouooo (B)shekhane kore (C#)bichoron (F#)dukher nibarguitarchordworld.net
Ouooo (B)rakhish ki (C#)khobor Tor (F#)aghate (B)jome geche (C#)Nil akashe (B)jomineri (F#)bedonaaa (B)Amake keno (C#)jochona dekha(F#)li (B)Amake keno (C#)jochona dekha(F#)li (B)Amake keno (C#)jochona dekha(F#)li (B)Amake keno (C#)jochona dekha(F#)li
Please rate this tab:
x1.0