Tycho – Andile tab

This is the text with chords for the song from a beat-group from Kl??terec nad Oh?? in CZ
It is the posession of the group "Tycho" and it can't modified.
									Thanks
This text has been transcribed by "Fary's Entertainment".
					(c)by Fary 2001

And?l? - Tycho
**************


	G			D	C          Em
1. 	And?l? prej nel?taj' vysoko. N?kdy dokonce chod? po zemi.
    G			 D   C             G
	Bylo to v?echno jenom na oko, te? u? to v?m a bydl?m v p??zem?.
	G			D   C           Em
	Jednou jsem uvnit? tebe byl, to krasn? ticho, to m? stra?ilo.
	G			D	C			D
	P?edt?m jsem zatm?n? neza?il a velk? jezero se potom na m? vylilo.

	C		 D	  G     Em      C      D
Ref.:	J? v?m, ?e ty to v??. Viny sv? se nezbav??. Bude? sama, j? budu s?m.
	C									D
	Nep?ijdu u? nikdy tam, kde jsem t? vid?l naposled a sv?dom? sv? jsem neposlech'.

2.	?ampa?sk? rozlit? na stole. Star? ?aty od my?? pro?ran?.
	Slepej pes cht?l by zas do boje, nev?, ?e to m? na dobro prohran?.
	P?ed chv?l? tu r??e uvadla, na zemi jsou fotky 	rozh?zen?.
	?ivoty jdou podle kyvadla. Nejde to zastavit - to se nem?n?.

Ref.:	J? v?m, ....

3.	St??brnej d??? pad? z oblak?, za chv?li slunce zase vysvit?.
	V?ichni zalezem' do vlak?, 	cesta p?ed n?ma z?st?v? vylit?.
	Tam n?kde le?? kr?sn? zem, ?t?st? si tam kupujou po kilech.
	?e jsem m?l jenom sv?zel, kde to zastav? jsem se nedoslech'.

Ref.:	J? v?m, ...

	+ solo

	..., bude? sama, j? budu s?m. Budu s?m.
Please rate this tab:
x1.0