Ulver – Wolf And Hatred tab

ULVER - Nattens Madrigal

Nattens  Madrigal
Aate Hymne til Ulven i Manden
III.  Wolf & Hatred

// i have my doubts about almost every riff (especially about RIFF 1)
// so if You see some crying mistakes,
// please e-mail me or  with Your version

a=10,b=11,...

RIFF 1

left guitar:

3->---------------------------------44444444555544447777555544445555-4->-bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb---------------------------------5->-99999999999999999999999999999999---------------------------------
right guitar:
4->-bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb5555555555555555-5->-9999999999999999999999999999999999999999999999995555555555555555-
bass:
3->-444444444444444444444444444444442222222222222222-----------------4->-------------------------------------------------3333333333333333-
RIFF 2 guitar:
4->-bbbbbbbbbbbbbbbb7777777777777777bbbbbbbbbbbbbbbb7777777777777777-5->-9999999999999999555555555555555599999999999999995555555555555555-
bass:
1->-6666666677777777----------------66667777777777777777777777777777-2->-----------------7777777777777777---------------------------------
guitar:
4->-9999999999999999555555555555555599999999999999995555555555555555-5->-9999999999999999333333333333333399999999999999993333333333333333-
bass, 1st time:
1->-------------------------77777777---------------------------------2->-9999999999999999aaaaaaaa--------99999999aaaaaaaa7777777777777777-
bass, 2nd time: 1->-------------------------77777777--------------------------------- 2->-9999999999999999aaaaaaaa--------99999999aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- RIFF 3 guitar:
3->-99999999999977775555554444444444- x24->-77777777777755553333332222222222-
bass: 3->-3333333333333333666666668888888866666666666655551111111111111111- guitar: 4->-ccccccccccccaaaa8888887777777777- x2 5->-aaaaaaaaaaaa88886666665555555555- bass: 3->-1111111111111111666666668888888855555555555566666666666655555555- RIFF 4 guitar:
3->-7777777777777777888888888888888888888888888888887777777755555555-4->-5555555555555555555555555555555577777777777777777777777777777777-
bass:
1->-----------------5555555555555555---------------------------------2->-5555555555555555----------------77777777777777774444444444444444-
+guitar for RIFF 4*: 3->-7777777777777777ccccccccccccccccaaaaaaaaaaaa88887777777755555555- III. Wolf & Hatred x4 O Vandringsmand i een forbandet Nat x2 Troe ey at hans Had dig vild skaane Hans Rov vild ey vaere nogen anden End dig - Der vild skiælve i hans vær I uselt Haab om at Huus er nær x4 End dig - Hvis Blod skald blifve hans stærke Viin Oc Siæl, hans hellige Trofé x4 Hvis Blod skald blifve hans stærke Viin Faafængt han lader dig gyde Ut dit Blod i Smertens Sin x4 Saa du som død ey Sofnloest kand Fortælde Frænder: "Ulven er ham!" Som Offer for Beistets Krav Dit Blod vild rende koldt som Bæcl i Grav x4 x2 Gud er ey her, men Døden nær Oc hvert Secund som her Er undt dig - Skimrer i et dobbelt Skiær x4 Aff baade Liiv & Død x4 Rasende lader han Bliket binde Løfter dit i Maaneskinnet x4 x4 transcribed by Elan (Sergey A. Peretyagin) e-mail: saper@orc.ru
Please rate this tab:
x1.0