Who - Had Enough tab

      
HAD ENOUGH
THE WHO

Cm7 (or Eb/C) x35343
G/C      x35433
Ab       x (11) 10 8 9 8
Eb/G      x 10 8 8 8 x
Bb/D      x5333x

[ chords in () are synth chords)]

[intro]

| C (G/C) (C) | Cm7 F/C | C (G/C) (C) | Eb/C Bb | C (G/C) (C) | Eb/C Bb F/C
|

[verse pattern]
| C   (G/C) (C)|F/C  C   | C   
I've had enough of ....
     (G/C) (C)|Bb    F/C   | C 
I've had enough of ..
     (G/C) (C)|Eb/C   Bb   |F/C   |
I've had enough of ...

I've had enough of ...

D  C/D |Em/D D |Am/G G  |  C/G G |
Life is  ...

Dm/C C  |Em/D D  |F/E E
Ta- kers ne- ...

Suspicion takes the place ...

I've had enough of bein' ....

Life is for the ...

F Dm   Bb G  F Dm   G     F
  Fooling no ....
Dm   Bb Gm
Good is ...

Cm7     
Here comes ...
C
Here comes the ....
                                      2
|| F (C/F) (F) | Bb/F F | F (C/F) (F)| Eb/F Bb | F (C/F) (F) | Ab/F Eb/F |
Bb/F ||

[horn sec]
| F Ab/F | Eb/F Bb/F | F Ab Eb/G Bb/D | F | F Ab/F | Eb/F Bb/F | F  |  |


| Bb/C Eb/C | F/C F | Bb/C Eb/C F/C | | Bb/C Eb/C | F/C F/C | F/C | | F/C |
   |

I'm gettin' sick of this ...

Hate and fear in every f....

Bb/C Eb/C|F/C F |Bb/C Eb/C F/C 
Fool-ing no ...
Bb/C Eb/C F/C 
Love is  ...

F
Here comes ...
F             C
Here comes the ....
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z