Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ar Rahman - Mustafa Mustafa tab

Help us improve GuitareTab! Take a short survey!
e||------------------------------------------------|
B||------------------------------------------------|
G||------------------------------------------------|
D||----------------0-------------------------------|
A||--0-0-7--6-6-7-----3-2-0-0-2--3-3-3--5-5--3-2-0-|
E||------------------------------------------------|

Its easy to play. Brings back memories.
Related for Mustafa Mustafa tab